บริการข่าวไทยรัฐ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการและพสกนิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในและภายนอกพระอุโบสถ.