วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

7 ข้อรู้จัก "แวต" ก่อนตอบคำถามนายกฯ ตู่ "เสียสละกันได้ไหม"

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เอ่ยถามคนไทยยอมเสียสละกันได้ไหมถ้าขอขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต-VAT อีกร้อยละ 1 ซึ่งจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 1 แสนล้าน แม้ปัจจุบันฐานะทางการเงินของประเทศจะมั่นคงนั้น

ทีมข่าว "ไทยรัฐออนไลน์" ได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับแวตแง่มุมต่างๆ มานำเสนอ ดังนี้

1. แวต หรือ VAT เป็นคำเรียกย่อๆ ของภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ปัจจุบันประเทศไทยเก็บแวตอยู่ที่อัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น)

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุจะยังคงแวตอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก จากจะครบกำหนดในเดือน ก.ย.นี้ จะขยายไปถึงเดือน ก.ย. 2561

4. ตามประมวลรัษฎากร กำหนดเพดานอัตราแวตไว้ที่ร้อยละ 10 แต่รัฐบาลหลายยุคมีนโยบายคงอัตราร้อยละ 7 มาเป็นระยะ เนื่องจากมองว่า สภาพเศรษฐกิจยังไม่เอื้ออำนวย

5. แวตเป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจําหน่ายสินค้า หรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ 

6. ผู้มีหน้าที่เสียแวต ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ขายสินค้า หรือให้บริการในทางธุรกิจ หรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ หากมีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

7. ประชาชนเสียแวตทางอ้อมจากการซื้อสินค้า หรือบริการอยู่แล้ว โดยบางร้านที่จดทะเบียนจะระบุเอาไว้ในใบเสร็จรับเงินชัดเจน.

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เอ่ยถามคนไทยยอมเสียสละกันได้ไหมถ้าขอขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต-VAT อีกร้อยละ 1... 10 มี.ค. 2560 09:23 ไทยรัฐ