บริการข่าวไทยรัฐ

โอ้โห ลานซักผ้าใหญ่ที่สุดในโลก โดบิกาต อินเดีย

'Washing Laundry' แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากสังเกต ผ้าที่แต่ละบ้านซักตาก จะเหมือนๆ กัน เพราะอะไรน่ะเหรอ ก็เพราะว่ารับมาจากแหล่งเดียวกัน เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล

ลานซักผ้าโดบิกาต สถานที่ซึ่งชาวตะวันตกขนานนามว่าเป็น Washing Laundry แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ต้องใช้ลูกจ้างในการซักผ้ามากถึงห้าพันคนต่อวัน มีจุดให้นักท่องเที่ยวเดินชมและถ่ายภาพด้านบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมุมไบที่หาชมที่อื่นไม่ได้

ภาพเล่าเรื่องเก็บมาให้ชมกัน.


ภาพ : อังกฤษ พัชรอาภา