วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระจักรพรรดิ-พระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เตรียมถวายราชสักการะในหลวง ร.9

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เตรียมเสด็จพระราชดำเนิน วางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 18.00 น. วันนี้  

ในวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 144 วันที่ 5 มี.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ อาทิ ร้านภัทรนิจ, บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สุขุมวิท 15 เพลส จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด พ.อ.พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์, บริษัท เฟิรสส์ ฟอร์ ซัคเซส จำกัด, บริษัท สื่อสากล จำกัด, กลุ่มบริษัท ส.ประภาศิลป์ บริษัท ไทยไดมอนด์ฟูด จำกัด, บริษัทในเครือ บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 43

ด้านบรรยากาศการไว้อาลัยและกราบสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันยังมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศของประเทศไทย อาทิ จากจังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐมฯลฯ เดินทางมารอต่อแถวเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อย่างไม่ขาดสาย ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ามืด 

เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่น ถึงประเทศไทย โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลและภริยา พร้อมด้วยอธิบดีกรมพิธีการทูต นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสมเด็จพระจักรพรรดิ นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ประจำพระองค์ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสมเด็จพระจักรพรรดินี พร้อมพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ราชองครักษ์ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ ราชองครักษ์ และพลตำรวจโท อรรถกร ทิพยโสธร นายตำรวจราชสำนักประจำ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปประทับ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ตามหมายกำหนดการ ในเวลา 18.00 น. วันนี้  สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับ มายังพระที่ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการรอรับเสด็จฯ และนำเสด็จฯ ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทางบันไดมุขกระสัน พระที่นั่งพิมานรัตยา สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นประทับพระเก้าอี้ ทรงสดับพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหาร และวัดจักรวรรดิราวาสวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรม 1 จบ

จากนั้น สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุขกระสัน พระที่นั่งพิมานรัตยา เลขาธิการพระราชวังและรองราชเลขาธิการ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสำนักราชเลขาธิการ โดยรถยนต์พระที่นั่ง

เมื่อเข้าภายในอาคารสำนักราชเลขาธิการ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นทรงพระดำเนินไปหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายความเคารพ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดแสดงความเสียพระราชหฤทัย ก่อนเสด็จฯ ออกจากอาคารสำนักราชเลขาธิการ ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีเลขาธิการพระราชวังและรองราชเลขาธิการส่งเสด็จฯ

กระทั่งเวลา 18.45 น. สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออกทรงรับสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายของขวัญแด่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ณ ห้องเฝ้า ก่อนสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ทูลลาเสด็จฯ กลับโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ โดยรถยนต์พระที่นั่ง และเสวยพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์

ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่น ในวันที่ 6 มี.ค. เวลา 11.30 น. ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลและภริยา พร้อมด้วยอธิบดีกรมพิธีการทูต นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสมเด็จพระจักรพรรดิ นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ประจำพระองค์ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสมเด็จพระจักรพรรดินี เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. (เมื่อวานที่ผ่านมา) หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.00 น. ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 28,038 คน รวม 122 วัน มี 4,947,049 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,865,283.75 บาท รวม 122 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 417,904,250.59 บาท

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เตรียมเสด็จพระราชดำเนิน วางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 18.00 น. วันนี้ 5 มี.ค. 2560 13:20 5 มี.ค. 2560 14:58 ไทยรัฐ