วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สกอ.ขยายเรียนรู้ตลอดชีวิต

สกอ.ขยายเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • Share:

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สาธารณรัฐเกาหลี (K-MOOC) และสภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (J-MOOC) ประเทศญี่ปุ่น ว่า สกอ.ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ Thai MOOC เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดการเรียนการสอนแล้ว ที่ ThaiMOOC.org สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมาก โดยไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขใดๆ ศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีรายวิชาที่หลากหลาย รองรับความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพได้อย่างกว้างขวาง การร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการนำการจัดการศึกษาในระบบเปิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้