ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เปิดผลโหวตส.ส.แตกแถว ชัด'เพื่อแผ่นดิน'หัก'ภูมิใจไทย'

  ไทยรัฐออนไลน์2 มิ.ย. 2553 16:27 น.
  SHARE

  เปิดผลโหวตสวน "เพื่อแผ่นดิน" หัก "ภูมิใจไทย"  ไม่ไว้วางใจ "ชวรัตน์" 10 เสียง ค้าน "โสภณ" 14 เสียง ขณะที่ "เพื่อไทย" 1 คน กลับลำหนุน "มาร์ค-เทพเทือก"..

  การลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในรัฐนาวา หลังจากมี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโหวตสวนมติ จนต้องลุ้นระทึก โดยเฉพาะในรายของ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีคะแนนเสียงไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งมาแค่ 2 เสียงเท่านั้น

  เผยผลโหวต "เพื่อแผ่นดิน"โหด หัก"ภูมิใจไทย"

  สำหรับผลการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลครั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ในส่วนของ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีผู้ไม่ลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 21 คน ล้วนเป็นรัฐมนตรีทั้งสิ้น ขณะที่ผู้งดออกเสียง 11 คน ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 3 คน คือ นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาราช 2 คน คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคมาตุภูมิ 3 คนคือ นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อแผ่นดิน 1 คน คือ นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส รวมถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอีก 2 คนคือนายสามารถ แก้วมีชัย และพ.อ.อภิวันท์วิริยะชัย ขณะที่นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน ของพรรคเพื่อไทยลงมติให้ความไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ 

  2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ  187 เสียง ไว้วางใจ 245 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 21 เสียงนั้น ปรากฏว่ามี ส.ส.พรรคเพื่อไทย 1 คน คือ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน ลงมติไว้วางใจ ขณะที่นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน ลงมติไม่ให้ความไว้วางใจ ส่วน ส.ส.ที่ลงมติงดออกเสียง 11 คน คือ นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อแผ่นดิน นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส พรรคเพื่อแผ่นดิน นาย จุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี พรรคเพื่อไทย นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย นาย นัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส พรรคมาตุภูมิ นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์ พรรคมาตุภูมิ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคมาตุภูมิ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคประชาราช

  3. นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ที่ได้รับความไว้วางใจ 244 ต่อ 187 งดออกเสียง 12 และไม่ลงคะแนน 22 เสียงนั้น มี ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย 1 คน ลงคะแนนไว้วางใจ คือ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ขณะที่มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย 3 คน งดออกเสียง ได้แก่ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี และนายจุมพฏ บุญใหญ่ส.ส.สกลนคร  กลุ่มเพื่อนเนวิน และส.ส.ของพรรคมาตุภูมิ 3 คน ได้แก่ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ส.ส.สัดส่วน นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส และนางฟารีดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์ ขณะที่มีส.ส.ของพรรคเพื่อแผ่นดิน งดออกเสียงให้นายกรณ์ จำนวน 3 คนได้แก่ นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ส.ส.สัดส่วน นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส และ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน

  4. นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ มี ส.ส.ไม่ไว้วางใจ 190 คนต่อ 239 งดออกเสียง 15 และไม่ลงคะแนน 21 คน ปรากฏว่าผู้ไม่ลงคะแนนทั้งหมดเป็นรัฐมนตรี ขณะที่ผู้งดออกเสียงทั้ง 15 คน ได้แก่ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน เพื่อไทย  นายจุมพฎ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร เพื่อไทย ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี พท. นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ ประชาราช นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส มาตุภูมิ นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์ พรรคมาตุภูมิ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน มาตุภูมิ นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด เพื่อแผ่นดิน นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เพื่อแผ่นดิน นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ  ส.ส.สุรินทร์ เพื่อแผ่นดิน นายยุซรีซู สารอ ส.ส.ปัตตานี เพื่อแผ่นดิน นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน เพื่อแผ่นดิน นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส เพื่อแผ่นดิน นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย เพื่อไทย และ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี เพื่อไทย ในฐานะรองประธานสภาฯ สำหรับส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลลงมติไม่ไว้วางใจนายกษิต มีด้วยกัน 2 คน ประกอบด้วย นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.นครราชสีมา เพื่อแผ่นดิน และนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน เพื่อแผ่นดิน

  5. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย มีคะแนนไม่ไว้วางใจ 194 ต่อ 236 งดออกเสียง 14 และไม่ลงคะแนน 22 เสียงนั้น สำหรับ 14 ส.ส.ที่งดออกเสียง ประกอบด้วย พรรคประชาราช 5 คน คือ น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ ส.ส.ศรีษะเกษ นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว นายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.สัดส่วน นางชนากานต์ ยืนยง ส.ส.ปทุมธานี นายสรวงค์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และจากพรรคเพื่อแผ่นดิน 3 คน คือ นายนรพล ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่ นายอุดร ทองประเสริฐ ส.ส.อุบลราชธานี นายสุชาติ ตัณติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี จากพรรคมาตุภูมิ 3 คน ได้แก่ นายนัดมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส นางฟาริดา สุไรมาน ส.ส.สุรินทร์ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน และจากพรรคประชาธิปัตย์ 1 คน ได้แก่ นายสมเกียตริ พงษ์ไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วน และรองประธานสภาฯ 2 คน คือนายสามารถ แก้วมีชัย และ พ.อ.อภิวันท์วิริยะชัย ส.ส.พรรคเพื่อไทย ส่วน 22 ส.ส.ที่ไม่ลงคะแนนเสียงล้วนเป็นรัฐมนตรีทั้งสิ้น

  ส่วน ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลที่ลงมติไม่ไว้วางใจ นายชวรัตน์ เป็น ส.ส.ของพรรคเพื่อแผ่นดินจำนวน 10 คนได้แก่ นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์ นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด นายประนอม โพธิ์คำ ส.ส.นครราชสีมา นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์ นายวิทยา บุตรดีวงศ์ ส.ส.มุกดาหาร นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ส.ส.สัดส่วน นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์ นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ส.ส.นครราชสีมา นพ.อลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม

  6. นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ซึ่งมีส.ส.เห็นด้วย 196 คน ไม่เห็นด้วย 234 งดออกเสียง 13 และไม่ลงคะแนน 22 คน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีทั้งหมดนั้น พบว่ามี ส.ส.พรรคเพื่อแผ่นดิน ลงมติไม่ไว้วางใจ นายโสภณถึง 14 คน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ส.ส.สุรินทร์ ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต์ส.ส.สัดส่วน นายคงกฤช หงส์วิไล ส.ส.ปราจีนบุรี นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์ นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด นายประนอม โพธิคำ ส.ส.นครราชสีมา นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์ นายอุดร ทองประเสริฐ ส.ส.อุบลราชธานี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์ นายสุชาติ ตันติวาณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ส.ส.นครราชสีมา นายอลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม

  ขณะเดียวกันมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ลงมติไว้วางใจให้นายโสภณ ได้แก่ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน และ ส.ส.พรรคประชาราชที่ลงมติไว้วางใจ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ และนายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้