วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ

วันที่ 15 ก.พ. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2560 ซึ่งส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การสู่ขวัญข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวนา และมอบพันธุ์ข้าวมงคลให้กำนันทุกตำบล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่, การประกวดขบวนแห่บุญคูณลาน การออกร้านของส่วนราชการ เทศบาล และ อบต., การจำหน่ายสินค้า OTOP, สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น, การประกวดข้าวจี่, การประกวดเมนูชูสุขภาพ, ประกวดร้องเพลงเพื่อพ่อ และ ประกวดสารภัญญะ เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากชาวอำเภอฆ้องชัย และอำเภอใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอฆ้องชัย กล่าวว่า งานประเพณีบุญคูณลาน เป็นงานที่ชาวอำเภอฆ้องชัย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน งานประเพณีบุญคูณลาน จึงถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญประเพณีหนึ่งของชาวอำเภอฆ้องชัย และของชาวอีสาน เป็นงานประเพณีประจำเดือนยี่ หรือ เดือนที่สองในงาน 12 เดือน หรือ ฮีต 12 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพบูชาต่อข้าว ที่ถือเป็นปัจจัยยังชีพอันสำคัญของคนอีสาน เนื่องจากชาวอีสานมีอาชีพหลัก คือ การทำนาปลูกข้าว จึงมีความเคารพผูกพันต่อข้าว ต่อการทำนา ซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิต และการทำนาได้เปลี่ยนไป เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรในการทำนาแทนแรงงานคนและสัตว์เลี้ยง การทำบุญคูณลาน นับวันจะสูญหายไป แต่ชาวอำเภอฆ้องชัย ซึ่งเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำนา และผลิตข้าวคุณภาพ ยังคงอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ 15 ก.พ. 2560 17:29 ไทยรัฐ