วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ. เปิดตัวหนังสือ พระบรมราโชวาท ‘ในหลวง ร.9’ ด้านการศึกษาตลอด 70 ปี

เปิดตัวหนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” ม.ล.ปนัดดา ให้กำลังใจคนไทย แปลงความเศร้าเป็นพลัง ปลุกข้าราชการรุ่นใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดแถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี” ตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นขวัญและกำลังใจของคนไทย ซึ่งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนมาตลอด 70 กว่าปีนี้ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ซาบซึ้ง แต่รวมถึงทุกคนทั่วโลก คนไทยทุกคนรักและคิดถึงพระองค์ท่านจนตัดใจไม่ได้ ทุกวันนี้ยังร้องไห้เสียใจ แต่เราก็ต้องเตือนใจทุกคนว่า ขอให้เรามุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ หากยังร้องไห้เสียใจ ก็อาจจะทำให้พระองค์เสียพระราชหฤทัย ขอให้พวกเรา ต้องทำทุกอย่างให้พระองค์ท่านมีพระเกษมสำราญอยู่บนสวรรคาลัย

"การเกิดมาเป็นคนไทยไม่ใช่เป็นเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ แต่เป็นธรรมชาติของคนไทย และเกิดมาพร้อมกับความเป็นคนไทย คือความจงรักภักดี และความรักในหลวง ทุกคนต้องไม่ร้องไห้ ไม่อ่อนแอ เพราะทุกคนยังมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ในดวงใจ" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคน รวมทั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกคน ยึดหลักทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการครองตน ครองงาน ครองสังคม และดูแลรักษาประเทศชาติ ต้องไม่รู้สึกเคว้งคว้างโดดเดี่ยว ต้องไม่รู้สึกเสียใจ หรือหมดกำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในทางกลับกันต้องมีกำลังใจอย่างมาก และรวมกำลังเป็นหนึ่งเดียว เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานเยาวชนไทย ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ ช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้เป็นแบบอย่างยั่งยืน

จากนั้น ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวถึงการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดรัชสมัยการครองราชย์ 70 ปี เนื้อหาหลักของพระบรมราโชวาท แบ่งออกเป็น 7 ช่วง ตลอดรัชสมัย จำนวน 99 องค์ นับแต่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ตั้งแต่ปี 2489 จนถึงปี 2559 อันทรงคุณค่ายิ่งตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร ความเจริญพัฒนาของประเทศ โดยมิได้คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา สำหรับผู้สนใจหนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-668-7123 ต่อ 2513 และ 2530 ตามวันและเวลาราชการ

เปิดตัวหนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” ม.ล.ปนัดดา ให้กำลังใจคนไทย แปลงความเศร้าเป็นพลัง ปลุกข้าราชการรุ่นใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน 15 ก.พ. 2560 17:22 ไทยรัฐ