วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กฉัตร ยื้อต่อ 45 วัน สั่งเลขาฯ ส.ป.ก.ตั้ง กก.สอบ ให้เอกชนเช่าที่

บิ๊กฉัตร ยื้อต่อ 45 วัน สั่งเลขาฯ ส.ป.ก.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง บริษัทกังหันลม ตั้งในพื้นที่ ส.ป.ก. 2 จังหวัด ยัน ไม่มีใครวิ่งเต้น ต้องทำอย่างรอบคอบ ป้องกันการฟ้องกลับ

วันที่ 15 ก.พ. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ว่า ได้สั่งการให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ภายใน 45 วัน ในเรื่องการอนุญาตให้เอกชน 20 ราย เช่าที่ดิน ส.ป.ก. ทำโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ว่า ทั้งหมดลงลึกไปดูรายละเอียดแต่ละเรื่องที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ ตนได้ลงนามไปแล้ววันนี้ เมื่อครบ 45 วัน จะได้ข้อสรุปทุกด้านว่า บริษัทเอกชนได้ดำเนินตามกติกาเงื่อนไขทุกอย่างหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในกรณีไม่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร

"ยืนยันว่าไม่ได้ซื้อเวลา โดยช่วงบ่ายหารือกับ รมว.พลังงาน จะแจ้งให้ทราบว่าขอเวลาสอบข้อเท็จจริงก่อน เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้อง จะได้ไม่มาฟ้องร้องผมภายหลังหากผมสั่งให้ยกเลิก และช่วงนี้บริษัทที่เหลืออีก 17 ราย ยังดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะได้ผลสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมา ซึ่งไม่มีใครมาวิ่งเต้นกับผมได้ เพราะผมไม่ค่อยให้ใครเข้าพบง่ายๆ" รมว.เกษตรฯ กล่าว...

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท 17 ราย ยังไม่มีใครไปฟ้องร้องดำเนินคดี ถ้าจะไปสั่งหยุดยังไม่ได้ ดังนั้นต้องตั้งกรรมการสอบให้ครบทุกด้าน ต้องกลับไปดูที่มาของโครงการกังหันลม มาเช่าพื้นที่ ส.ป.ก.
เนื่องจากใน พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2518 มีมาตรา 30 วรรค 5 ที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธาน คปก. ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในปี 2541 สมัยนายประพัฒน์ โพธสุธน เป็น รมว.เกษตรฯ ออกกฎกระทรวงให้มีกิจการเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ ส.ป.ก. เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และสังคม โดยมอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตกิจการใช้เช่าพื้นที่ มีระเบียบกฎกระทรวง ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน (คปจ.) เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติผู้ประกอบการที่มายื่นเงื่อนไขในกิจการเกี่ยวเนื่อง ต้องไปพิจารณาใช้อำนาจโดยชอบหรือไม่

บิ๊กฉัตร ยื้อต่อ 45 วัน สั่งเลขาฯ ส.ป.ก.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง บริษัทกังหันลม ตั้งในพื้นที่ ส.ป.ก. 2 จังหวัด ยัน ไม่มีใครวิ่งเต้น ต้องทำอย่างรอบคอบ ป้องกันการฟ้องกลับ 15 ก.พ. 2560 16:51 ไทยรัฐ