วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงชนบท สร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก คาดแล้วเสร็จ พ.ย. 61

ทางหลวงชนบท สร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก หวังเชื่อมโครงข่ายจราจรในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รองรับเส้นทางคมนาคมสายหลัก การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต คาดแล้วเสร็จ พ.ย. 61 ...

วันที่ 15 ก.พ. 60 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นโครงการที่ช่วยเสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ร่นระยะทางและเวลาในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

กรมฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานทรายถมคันทาง งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ งานตอกเสาเข็มโครงสร้างสะพาน และงานก่อสร้างฐานราก ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วัน โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งออกเป็น 4 สัญญา ดังนี้

สัญญาที่ 1 (ตอน NS1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะเกรียง จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,604.700 ล้านบาท ขณะนี้ มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 20.14

สัญญาที่ 2 (ตอน NS2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,871.396 ล้านบาท ขณะนี้ มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 20.34

สัญญาที่ 3 (ตอน NS3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 4.322 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา จำนวน 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 2,007 ล้านบาท ขณะนี้ มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 14.88

สัญญาที่ 4 (ตอน CD ROAD) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนตัดกับ CD Road จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตัน จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองใหม่ จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานบกบน CD Road จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้ มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 20.86 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,275.640 ล้านบาท

ทั้ง 4 สัญญานี้ โดยกรมได้พิจารณาออกแบบผิวทางลาดยางเป็นแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในงานก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ทางหลวงชนบท สร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก หวังเชื่อมโครงข่ายจราจรในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รองรับเส้นทางคมนาคมสายหลัก การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต คาดแล้วเสร็จ พ.ย. 61 ... 15 ก.พ. 2560 16:39 ไทยรัฐ