วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.จับมือ สปท.จัดเสวนา กฎหมายข้อมูลข่าวสาร 22 ก.พ.นี้

สนช.จับมือ สปท.จัดเสวนากฎหมายข้อมูลข่าวสาร 22 ก.พ.นี้ ตอบโจทย์ปฏิรูปไทยแลนด์ 4.0 เพื่อที่จะนำผลของการเสวนาไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา นางนิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ นางถวิลวดี บุรีกุล สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ร่วมกันแถลงว่า คณะอนุกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สนช. และ สปท. จัดการเสวนาเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ... กลไกสำคัญในการตอบโจทย์ การปฏิรูปภาครัฐมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 22 ก.พ. เวลา 09.00-13.00 น. ที่ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดเสวนา และมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ทั้งนี้ เพื่อที่จะนำผลของการเสวนาไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ.

สนช.จับมือ สปท.จัดเสวนากฎหมายข้อมูลข่าวสาร 22 ก.พ.นี้ ตอบโจทย์ปฏิรูปไทยแลนด์ 4.0 เพื่อที่จะนำผลของการเสวนาไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 15 ก.พ. 2560 16:21 ไทยรัฐ