วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีชัย แจง ปรับหลักทำงานผู้ตรวจการ ตามหลักสากล

“มีชัย” แจง ปรับหลักทำงานผู้ตรวจฯ ตามหลักสากล ไม่เห็นด้วยที่มีการเสนอเขียนกฎหมาย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องมีอำนาจร้องเองได้ เพราะมันจะทำให้ส่วนราชการทะเลาะกับประชาชนมากกว่า

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดการสัมมนาเรื่องการรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนราชการทะเลาะกับประชาชนมากกว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า กฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินถือว่า ทำยากเพราะไม่ได้ลอกของเดิมมาบางส่วนที่กำหนดไว้จะถือเป็นต้นแบบที่จะนำไปใช้กับองค์กรอิสระอื่นด้วย ภาพรวมของกฎหมายจะปรับเปลี่ยนใน 3 ส่วน คือ 1. ทำให้งานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรอิสระอื่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณ ทำงานเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เน้นแก้ปัญหาของส่วนรวมมากกว่าทุกข์ของตัวบุคคล มุ่งแก้ปัญหาระดับประเทศอย่างเป็นระบบมากกว่ามุ่งหาผู้กระทำผิดรายบุคคล แต่ก็ไม่ให้ละเลยเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เฉพาะบุคคล คน 75 ล้านคน จะได้ไม่ต้องมาต่อคิวทั้งให้ปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีคนมายื่นคำร้อง ถ้าพบเหตุทำผิดก็ไม่ต้องนั่งรอ และ 3. กระบวนการทำงานปรับเป็นแบบกัลยาณมิตร มากกว่าการใช้กฎหมายเป็นหลักเหมือนผู้ตรวจการฯ ของสากล ที่จะใช้การแก้ปัญหาพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ด้วยการพูดโน้มน้าวคู่ขัดแย้ง ดังนั้นกรธ.จึงไม่เห็นด้วยกับที่องค์กรอิสระที่เขียนกฎหมายมาเสนอให้มีอำนาจฟ้องร้องเองได้ เพราะมันจะส่งผลให้ส่วนราชการทะเลาะกับประชาชนมากกว่า.

“มีชัย” แจง ปรับหลักทำงานผู้ตรวจฯ ตามหลักสากล ไม่เห็นด้วยที่มีการเสนอเขียนกฎหมาย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องมีอำนาจร้องเองได้ เพราะมันจะทำให้ส่วนราชการทะเลาะกับประชาชนมากกว่า 15 ก.พ. 2560 16:11 ไทยรัฐ