วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯขอคนไทยร่วมปฏิรูปมี ป.ย.ป.ขับเคลื่อนชูโปร่งใสฟันคนทุจริตไร้ที่ยืน

นายกฯ ขอคนไทยร่วมปฏิรูปประเทศสร้างประวัติศาสตร์ชาติ ผ่าน ป.ย.ป.ขับเคลื่อน ย้ำการทำงานโปร่งใส คนทุจริตไม่มีที่ยืนดำเนินคดีทั้งหมด ขอช่วยกันรักษาเสถียรภาพ "ชาติ-ศาสนา-พระกษัตริย์" ต่อไปให้ได้...

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Opportunity Thailand” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โอกาสกับประเทศไทย 4.0”

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูป 5 ปีแรก ต้องเกิดขึ้นทุกอย่างใน 20 ปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ประเทศไทยวันนี้ด้วย ขอให้มั่นใจทุกอย่างจะยังคงเป็นอย่างนี้ตลอดไป 20 ปีข้างหน้า ตนยืนยันเมื่อเราเร่ิมแล้วต้องทำต่อให้ได้ วันหน้าไม่ว่าจะใครหรือรัฐบาลไหนมา จะทำต่อให้ได้เพราะมันเป็นกฎหมายในการที่จะทำวันนี้ จึงอยากให้เกิดการผลักดันอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาลต่อไป ตลอด 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ เร่งความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นอย่างรวดเร็ว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้ใช้อำนาจ คสช.อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งเพื่อทำให้เกิดขึ้นได้ก่อน ไม่อย่างนั้นช้าเกินไป เพื่อปรับปรุงการบริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นำการประเมินต่างๆ มาดู และแก้ทุกเรื่อง ซึ่งภาครัฐต้องเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนโดยเร็ว โดยเฉพาะภาคธุรกิจจะต้องได้รับความรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ ถ้ามีปัญหาให้แจ้งตนและรัฐมนตรีได้เลยว่า ติดขัดตรงไหน ทั้งหมด ยืนยันว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิรูป 20 ปี ข้างหน้า ทุกคนจะอยู่ร่วมในประวัติศาสตร์ เรามียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีระหว่างปี 60-79 มีร้อยกว่าวาระการปฏิรูป และทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้ 20 ปี ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาจะทำต่อให้ได้ และตรงนี้ถือเป็นกฎหมาย

"การทำงานของรัฐ ผมยืนยันว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ตนจะเดินหน้าเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม กำจัดการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องไม่มีที่ยืนอีกต่อไป ทั้งภาคราชการ และธุรกิจ จะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยเด็ดขาด และจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด" นายกรัฐมนตรี กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ขอให้เดินหน้าในเรื่องสำคัญ 3 เรื่องที่ควบคู่ 4.0 คือ การปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง วันนี้จะปรองดองแล้ว ไม่ต้องไปหาอย่างอื่น ทำให้สงบเรียบร้อย มีคนมีพูดคุยหารือกัน จัดทำอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาในประเทศไทย ต้องทำได้ และสิ่งสำคัญประการหนึ่งเวลานี้ คือเรามีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครบถ้วนสมบูรณ์ มีเสถียรภาพ นั้นคือส่ิงที่เกิดขึ้นแล้ว ขอให้รักษาเสถียรภาพนี้ต่อไป นี้คือการปรองดองที่สำคัญกว่าอย่างอื่น ที่เหลือคือความร่วมมือในการเดินหน้าต่อไป ไม่ให้มีปัญหาในอนาคต คงไม่มีอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อการทำงานที่ยั่งยืน ตนจึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) เพื่อให้เกิดเป็นความจริง เป็นรูปธรรม เป็นจริง ทั้งกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ทั้งหมดนี้เรียกง่ายๆ ว่า ป.ย.ป.อย่าไปสับสน ทุกวันถามอยู่เรื่องเดียวในเรื่องปรองดอง ซึ่งยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ นี้แหละคือความเป็นความตายของประเทศ สำคัญกว่าอย่างอื่น ดังนั้น ต้องให้ความสำคัญเดินไปพร้อมกันทั้งหมด ให้เกิดความชัดเจน โดยมี 4 คณะกรรมการใน ป.ย.ป.เร่งทำทุกอย่าง เอาเรื่องทั้งหมดที่พูดไปเอาไปทำโดยเร็ว พร้อมตั้งสำนักงานสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พีเอ็มดียู) ขับเคลื่อนในเรื่องใหม่ๆ ไปเดินหน้าให้ได้ มีปัญหาตรงไหนก็จะขับเคลื่อนให้ได้ การทำงานตรงนี้มีภาคเอกชนร่วมด้วย ที่ไม่ใช่มีตน ทหาร ข้าราชการอย่างเดียว ควบคู่การบริหารราชการแผ่นดินตามปกติในแแท่งเดิม ที่จาก ครม.ข้าราชการ แล้วไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และเร่งรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนขับเคลื่อนไปให้ได้ ให้ 5 ปีแรกสำเร็จให้ได้.

นายกฯ ขอคนไทยร่วมปฏิรูปประเทศสร้างประวัติศาสตร์ชาติ ผ่านป.ย.ป.ขับเคลื่อน ย้ำการทำงานโปร่งใส คนทุจริตไม่มีที่ยืนดำเนินคดีทั้งหมด ขอช่วยกันรักษาเสถียรภาพ "ชาติ-ศาสนา-พระกษัตริย์" ต่อไปให้ได้... 15 ก.พ. 2560 14:28 ไทยรัฐ