วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. แจง ไออาร์ไอ เตรียมความพร้อมจัด ลต.ไทย เร่งพัฒนาสู่สากล

กกต.สมชัย ศรีสุทธิยากร แจงยิบ “ไออาร์ไอ” เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งของไทย เร่งพัฒนารูปแบบสู่สากล

วันที่ 15 ก.พ. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้การต้อนรับ นายแมทธิว เฮย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอินเตอร์เนชั่นแนล รีพับลิกัน อินสติติวห์ ประจำประเทศไทย หรือ (ไออาร์ไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก โดยการให้ความช่วยเหลือต่อพรรคการเมืองและพลเมืองให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของรัฐบาล ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต สำหรับการเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้ง โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่

1. กระบวนการรับสมัครเลือกตั้ง พรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ โดยใช้ช่องทางการสมัครทางอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันปัญหาการปิดล้อม หรือการขัดขวางการรับสมัคร โดยสำนักงาน กกต. จัดฝึกอบรมให้กับพรรคการเมือง และพนักงานของ กกต. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบดังกล่าว

2. สนับสนุนพรรคการเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายใหม่กำหนดในการลดต้นทุนการผลิตโปสเตอร์ทั้งขนาด และสถานที่ติดป้ายโปสเตอร์ตามที่ กกต.กำหนด

3. การจัดทำโปรแกรมการคำนวณคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อจัดสรรจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ว่าพรรคใดได้คะแนนเสียงเท่าใด จะมี ส.ส.ทั้ง 2 ระบบนี้ได้จำนวนกี่คน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจไปยังประชาชนและพรรคการเมือง ให้เกิดการยอมรับกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้เตรียมความพร้อมในงานด้านอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด เช่น การจัดให้มีช่องทางการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การเปิดระบบให้มีการลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ต โดยนำร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจอร์แดน ประเทศนอร์เวย์ และเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น การจัดทำแอปพลิเคชันดาวเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพียงใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ก็จะสามารถทราบหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ และมีแผนที่นำทางโดยระบบ GPS ทำให้ประชาชนไปยังหน่วยเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งแอปพลิเคชันในการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดยกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถรายงานผลผ่านมือถือ ซึ่งทำให้ทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทั่วทั้งประเทศ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง

ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริต ซื้อเสียง และการวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและฝ่ายการเมือง สำนักงาน กกต.ได้เตรียมฝึกอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นถึง 50% การจัดทำแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อว่า “ตาสับปะรด” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งได้โดยตรง ซึ่งเป็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในการพัฒนารูปแบบการเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบของประเทศอื่นๆ นายสมชัย กล่าว.

กกต.สมชัย ศรีสุทธิยากร แจงยิบ “ไออาร์ไอ” เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งของไทย เร่งพัฒนารูปแบบสู่สากล 15 ก.พ. 2560 14:18 ไทยรัฐ