วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขื่อนเจ้าพระยา จัดพิธีน้อมรำลึก ‘ในหลวง ร.9’ เสด็จฯ เปิดครบ 60 ปี

สำนักชลประทานที่ 12 พร้อม จนท.ร่วมจัดงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร.9" ที่เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ครบ 60 ปี พร้อมทั้งมีพิธีสงฆ์ นิทรรศการ และเสวนา...

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาร่วมงานพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ครบ 60 ปี โดยเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 นอกจากนี้ยังได้มีพิธีสงฆ์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมภายในงานยังมีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี เขื่อนเจ้าพระยา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนเจ้าพระยา และนิทรรศการเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนของพ่อ

เขื่อนเจ้าพระยามีประวัติความเป็นมาในปี พ.ศ.2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายเย โฮมัน วันเดอร์ไฮเด ผู้เชี่ยวชาญการชลประทานชาวฮอลันดา เสนอให้สร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท แต่ในขณะนั้นประเทศไทยต้องใช้งบประมาณบำรุงประเทศในทางอื่นก่อน แผนการก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาจึงต้องระงับไว้

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของโครงการเจ้าพระยาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับในปี พ.ศ.2492 รัฐบาลได้เข้าเป็นสมาชิกธนาคารโลก จึงขอกู้เงินเพื่อสร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 เป็นเงินจำนวน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2500 และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเจ้าพระยานับว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นคุณอนันต์ หาที่สุดมิได้ ประกอบกับปีนี้ครบรอบ 60 ปี ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนเจ้าพระยา จึงเห็นสมควรที่เหล่าพสกนิกรจะได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

สำนักชลประทานที่ 12 พร้อม จนท.ร่วมจัดงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร.9" ที่เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ครบ 60 ปี พร้อมทั้งมีพิธีสงฆ์ นิทรรศการ และเสวนา 15 ก.พ. 2560 11:25 ไทยรัฐ