วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อภิสิทธิ์ เคาะ 10 ชื่อทีม ปชป.ถก ป.ย.ป.นัดหารือ 17 ก.พ.นี้

"อภิสิทธิ์" เคาะ 10 ชื่อทีม ปชป.ถก ป.ย.ป. โดยแบ่งงานตามด้านต่างๆ ตามกรอบที่ ป.ย.ป.ตั้งโจทย์ นัดหารืออีกครั้ง 17 ก.พ. ก่อนให้ข้อคิดเห็น...

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้หารือรอบนอกกับบรรดาแกนนำพรรคบางส่วนโดยเตรียมคณะทำงานที่จะไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) รวม 10 คน โดยแบ่งความรับผิดชอบทั้ง 10 ประเด็นตามกรอบที่ ป.ย.ป.ตั้งโจทย์ให้ คือ

1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบด้านการเมืองและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ไม่ให้เกิดความขัดแย้งซ้ำอีกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง

2.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ รับผิดชอบด้านความเหลื่อมล้ำการเข้าถึง หรือการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกรและการเจ้าถึงทรัพยากรน้ำ

3.นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

4.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค รับผิดชอบหัวข้อแนวทางเสริมสร้างความปรองดอง ความแตกต่างทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษาและสาธารณสุข

5.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต ส.ส.ตรัง รับเรื่องแนวทางการไม่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งในสังคม

6.นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค รับผิดชอบเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.นายวีระชัย วีระเมธีกุล อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอภิสิทธิ์ ดูแลเรื่องปัญหากิจการภายในประเทศที่จะถูกยกระดับให้ขึ้นเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ

8.นายเกียรติ สิทธีอมร อดีต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

9.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค รับผิดชอบเรื่องปฏิรูปที่จำเป็นเร่งด่วน

10.นายสรรเสริญ สมะลาภา คณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจพรรค รับผิดชอบประเด็นข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ทั้งนี้คณะทำงานที่รับผิดชอบทั้ง 10 ประเด็นที่จะร่วมแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการฯ ในสังกัด ป.ย.ป.ทั้งหมดจะหารือร่วมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้อีกครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการร่วมประชุมกับ ป.ย.ป.ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งภายหลังการเปิดเผยรายชื่อของคณะทั้ง 10 ชื่อ มีอดีต ส.ส.พรรคบางส่วนพูดคุยกันในกลุ่มไลน์ส่วนตัว หรือคุยกันเองว่า การจัดแบ่งประเด็นความรับผิดชอบบางหัวข้อ เช่น การทุจริตคอร์รัปชันน่าจะให้คนที่ลงพื้นที่จับทุจริต หรือมีข้อมูล มีผลงาน อาทิ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก เหตุใดจึงมีรายชื่อของอดีต ส.ส.ที่เป็นแกนนำ กปปส.บางคนซึ่งสวมหมวกสองใบร่วมด้วย ทั้งที่  ป.ย.ป.ก็เชิญกลุ่ม กปปส.เช่นกัน.

"อภิสิทธิ์" เคาะ 10 ชื่อทีม ปชป.ถก ป.ย.ป. โดยแบ่งงานตามด้านต่างๆ ตามกรอบที่ ป.ย.ป.ตั้งโจทย์ นัดหารืออีกครั้ง 17 ก.พ. ก่อนให้ข้อคิดเห็น... 15 ก.พ. 2560 10:33 ไทยรัฐ