วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านขับไล่ ผอ. ร.ร. เบิกจ่ายเงินทุจริต

สายวันที่ 14 ก.พ. นางประหยัด สราญรมย์ อายุ 61 ปี พร้อมชาวบ้าน และ นร. ร.ร.บ้านกุดเสถียร หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เดินขบวนขับไล่นายศาสตร์พงษ์ กองมาศรี อายุ 44 ปี ผอ. ร.ร.บ้านกุดเสถียร โดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นอภ.เลิงนกทา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร เดินทางมา ร่วมสังเกตการณ์

นางประหยัดเผยว่า ผอ. ร.ร.บ้านกุดเสถียร ได้ใช้อำนาจหน้าที่บริหารงานไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเบิกจ่ายเงินโรงเรียน การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จะทักท้วงอย่างไรก็ไม่สนใจ ที่ผ่านมานายศาสตร์พงษ์ได้โกงเงิน ร.ร.บ้านกุดเสถียรไป 193,050 บาท โดยการเขียนเช็คเบิกจ่ายเอง 2 ครั้ง ครั้งแรกแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน ขอเบิก 2,500 บาท แต่ไปเขียนเช็คเบิกในวันที่ 5 ก.ค.59 จำนวน 99,000 บาท ครั้งสองแจ้งเจ้าหน้าที่ การเงินขอเบิก 8,000 บาท แต่เขียนเช็คเบิกในวันที่ 28 ก.ค.59 จำนวน 94,050 บาท นอกจากนี้ นาย ศาสตร์พงษ์ยังได้เบิกจ่ายเงินแทบทุกโครงการ ส่อไป ในทางทุจริต ไม่ว่าการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ เงินทุนการศึกษานักเรียน และอื่นๆอีกมากมาย

ด้านนายศาสตร์พงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านกุดเสถียร เผยว่า ตนย้ายมาประจำที่โรงเรียนดังกล่าวในช่วงเดือน พ.ค.59 โดยรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อมา ได้ทราบว่าทาง จ.ยโสธร เตรียมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ช่วงเวลานั้น ตนยอมรับว่าได้นำเช็ค 2 ใบ ไม่ระบุจำนวนเงินไป เบิกจ่ายจริง ในเรื่องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สถานศึกษา ตนก็มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ส่วน ข้อกล่าวหาตามที่ชาวบ้านบางส่วนร้องเรียนมานั้น เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งตนก็ยินดีให้ตรวจสอบ และทาง อบต.สร้างมิ่ง ก็ได้ตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงไปแล้วหนึ่งครั้ง โดยผลสอบข้อเท็จจริงออกมานั้น ก็สรุปว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการ ทำงบประมาณ เรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนตนอยู่ในช่วง เดือน ส.ค.59 ขณะที่ตนกำลังสอบขึ้นตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว ตนจึงเชื่อว่ามีขบวนการที่ทำให้การสอบเลื่อนตำแหน่ง ผู้บริหารของตนมีปัญหาเกิดขึ้น

นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอภ.เลิงนกทา เผยว่า ร.ร.บ้านกุดเสถียร สังกัด อบต.สร้างมิ่ง เป็นโรงเรียนในจังหวัดที่สังกัด อบต. ขณะนี้ได้สั่งให้นายก อบต.มีหนังสือไปถึงนายศาสตร์พงษ์ ผอ.ร.ร. ให้มาช่วยราชการที่ อบต.สร้างมิ่ง เนื่องจากชาวบ้านที่มาชุมนุม ได้ขอให้ผู้อำนวยการย้ายออกจากพื้นที่ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวตนได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารในประเด็นที่ชาวบ้านได้ ร้องเรียนเข้ามาอีกครั้ง สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้ ทางผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป.

สายวันที่ 14 ก.พ. นางประหยัด สราญรมย์ อายุ 61 ปี พร้อมชาวบ้าน และ นร. ร.ร.บ้านกุดเสถียร หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เดินขบวนขับไล่นายศาสตร์พงษ์ กองมาศรี อายุ 44 ปี ผอ. ร.ร.บ้านกุดเสถียร... 15 ก.พ. 2560 09:42 ไทยรัฐ