วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สุจิตรา” ขึ้นรอง กพฐ.-“สุรพงษ์” เข้ากรุ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบการโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 4 ราย ดังนี้ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. และนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ.รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า การโยกย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน ซึ่งตนพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นหลัก เนื่องจากไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว โดยในส่วนของนางสุจิตรา มีพื้นฐานการบริหารงานบุคคล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องการคนมาพัฒนางานด้านบุคลากร ส่วน กศน.จำเป็นต้องขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ ศธ.เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน

ส่วนตำแหน่งว่างที่เหลือ คือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 3 ตำแหน่ง รวม 5 ตำแหน่งนั้นจะต้องรอการข้าราชการระดับ 9 ก่อน เพราะว่าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 ขึ้น 10 จะต้องดำเนินการตามระเบียบราชการกำหนดไม่ใช่รัฐมนตรีจะสามารถเสนอได้เอง ซึ่งการคัดเลือกระดับ 9 นี้จะเริ่มดำเนินการแล้ว เพราะไม่ใช่เพียงแต่ตำแหน่งว่างเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังมีตำแหน่งศึกษาธิการภาคอีก 18 ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ส่วนข้าราชการระดับ 11 เป็นการทำงานที่ลงตัวแล้ว จึงจะยังไม่มีการโยกย้ายในขณะนี้.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบการโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 4 ราย ดังนี้ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 15 ก.พ. 2560 00:41 ไทยรัฐ