วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรัฐวิทยาคว้า 16 เหรียญทองศิลปหัตถกรรม นร.

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต วันที่ 27-30 ม.ค.2560 นั้น ร.ร.ไทยรัฐวิทยาได้รับรางวัลรวม 23 เหรียญ คือ 16 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระบำมาตรฐาน ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ และ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 82 นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง รำวงมาตรฐาน ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-6 และ ม.1-ม.3 ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ นักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 45 น่าน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77 ชุมพร เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ มารยาทไทย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97 ระนอง ประติมากรรม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 87 อุบลราชธานี วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77 ชุมพร รำวงมาตรฐาน ป.1-6 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ ระบำมาตรฐาน ม.1-3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ จักสานไม้ไผ่ ม.1-3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 ปทุมธานี วาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97 ระนอง.

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 27-30 ม.ค.2560 นั้น ร.ร.ไทยรัฐวิทยาได้ 15 ก.พ. 2560 00:38 ไทยรัฐ