วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่าไม้ใช้ดาวเทียมส่องรุกป่าแค่ 1 ไร่รู้ทันที

ส่งข้อมูลเข้าสมาร์ทโฟนให้เจ้าหน้าที่จับ เผยแค่ 4 เดือนได้ถึง 554 คดี

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ร่วมกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำโครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้แบบบูรณาการ โดยนำภาพดาวเทียมมาใช้ในการติดตามพื้นที่ที่ถูกบุกรุกได้รวดเร็วพร้อมทั้งสามารถส่งผ่านข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและกรมป่าไม้จะเร่งผลักดันภารกิจด้านต่างๆที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการทำงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ของประเทศต่อไป

นายอรรถพล เจริญชันษา ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กล่าวว่า การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้าจะสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าได้ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีการอัพเดตทุก 15-30 วัน แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ จิสด้าจะส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ จะได้วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าพร้อมสรุปผลเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า ไฟป่า ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อยับยั้งปัญหาการบุกรุกป่าได้ทันสถานการณ์ สำหรับสถิติคดีป่าไม้ปี 2557-2560 ดำเนินคดีไปแล้ว 9,753 คดี ผู้ต้องหา 2,402 คน เนื้อที่บุกรุก 322,891.47 ไร่ ที่กรมป่าไม้ สามารถทวงคืนมาได้ ตั้งแต่ปี 2557 ดำเนินคดีบุกรุกป่าได้ 3,187 คดี ผู้ต้องหา 881 คน เนื้อที่บุกรุก 81,941.59 ไร่ ปี 2558 ดำเนินคดีบุกรุกป่าได้ 3,443 คดี ผู้ต้องหา 797 คน เนื้อที่บุกรุก 141,065.16 ไร่ ปี 2559 ดำเนินคดีบุกรุกป่าได้ 2,569 คดี ผู้ต้องหา 583 คน เนื้อที่บุกรุก 86,856.97 ไร่ และปี 2560 ดำเนินคดีบุกรุกป่าได้แล้ว 554 คดี ผู้ต้องหา 141 คน เนื้อที่บุกรุก 13,027.75 ไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายหลังที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สถิติการบุกรุกป่าลดน้อยลง ในขณะที่มีจับกุมดำเนินคดีได้มากขึ้น ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกที่เน้นด้านการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ร่วมกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำโครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้แบบบูรณาการ 15 ก.พ. 2560 00:28 ไทยรัฐ