วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันเทียบชั้นมหานครโลก รัฐทุ่มหมื่นล้านพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 11,668.56 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ 8,748.56 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ของ กฟภ.เอง 2,920 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย โดยมีพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 4 แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลนครราชสีมา, เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 60-64

สำหรับปริมาณงานที่จะดำเนินการในพื้นที่ 4 แห่ง ประกอบด้วย งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 4 แห่ง, งานสายส่ง 115 เควี 56 วงจร-กิโลเมตร ทั้งในส่วนของสายเหนือดินและใต้ดิน, งานระบบจำหน่ายใต้ดิน 119 วงจร-กิโลเมตร และงานระบบจำหน่ายเหนือดิน 460 วงจร-กิโลเมตร “รัฐให้ความสำคัญกับหัวเมืองใหญ่ที่จะลดปัญหาจากระบบไฟฟ้า และยกระดับให้เทียบเท่ากับมหานครของโลก ทั้งการลดจำนวนครั้งที่มีปัญหาไฟฟ้าดับ ลดระยะเวลาไฟฟ้าดับแต่ละครั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาไฟฟ้าดับด้วย และยังมีการนำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อให้เกิดความสวยงามในเมืองท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งจะทยอยดำเนินการเพิ่มอีก 8 เมืองสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12”

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความเห็นว่า กฟภ. ควรประเมินจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่จะดำเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 11,668.56 ล้าน 14 ก.พ. 2560 23:49 ไทยรัฐ