วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซากแมมมอธในเม็กซิโก

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลเดียวกับ ช้าง ซากแมมมอธนี้พบในเขตเทศบาลเมืองกาเลียนา ประเทศเม็กซิโก เมื่อ มิ.ย.2559 ซึ่งรวมบรรดาชิ้นส่วนของแมมมอธประกอบด้วยกะโหลก ศีรษะที่สมบูรณ์ มีสองเขี้ยวแยกจากส่วนหัว และกระ-ดูกซี่โครง 25 ซี่ สันนิษฐานว่าอยู่ในยุคโฮโลซีน.

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลเดียวกับ ช้าง ซากแมมมอธนี้พบในเขตเทศบาลเมืองกาเลียนา ประเทศเม็กซิโก เมื่อ มิ.ย.2559 ซึ่งรวมบรรดาชิ้นส่วนของแมมมอธประกอบด้วยกะโหลก ศีรษะที่สมบูรณ์ มีสองเขี้ยวแยกจากส่วนหัว และกระ-ดูกซี่โครง 25 14 ก.พ. 2560 14:04 14 ก.พ. 2560 14:04 ไทยรัฐ