บริการข่าวไทยรัฐ

ดิจิตัลบนกระจก

นายเวสลีย์ บลิสส์ วิศวกรจากโอ๊คแล็บ เอนจิเนียร์กำลังสาธิตระบบกระจกสัมผัสแบบโต้ตอบได้ ผู้ซื้อสามารถแตะบนกระจก เพื่อถามความแตกต่างขนาดหรือสี หรือขอความช่วยเหลือองค์กร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะปฏิวัติโลกการค้าปลีก.