วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิจิตัลบนกระจก

นายเวสลีย์ บลิสส์ วิศวกรจากโอ๊คแล็บ เอนจิเนียร์กำลังสาธิตระบบกระจกสัมผัสแบบโต้ตอบได้ ผู้ซื้อสามารถแตะบนกระจก เพื่อถามความแตกต่างขนาดหรือสี หรือขอความช่วยเหลือองค์กร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะปฏิวัติโลกการค้าปลีก.

นายเวสลีย์ บลิสส์ วิศวกรจากโอ๊คแล็บ เอนจิเนียร์กำลังสาธิตระบบกระจกสัมผัสแบบโต้ตอบได้ ผู้ซื้อสามารถแตะบนกระจก เพื่อถามความแตก ต่างขนาดหรือสี หรือขอความช่วยเหลือองค์กร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะปฏิวัติโลกการค้าปลีก.