วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ละมุดยักษ์สาลี่” ต้นเดียวผลสองแบบ

โดย นายเกษตร

ละมุด เป็นไม้ผลอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมปลูกอย่างกว้างขวางไม่แพ้ไม้ผลดังๆหลายชนิด ซึ่ง “ละมุดยักษ์สาลี่” เกิดจากเกษตรกรชาวเวียดนามได้นำเอาเมล็ดของละมุดฝรั่งสายพันธุ์ดีที่สุดพันธุ์หนึ่งไปเพาะเป็นต้นกล้าจำนวนมาก แล้วนำเอาต้นที่ได้ไปปลูกเลี้ยงจนต้นโตมี ดอกและติดผล จากนั้นก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆต่ออีกหลายครั้งหลายวิธี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เดิมทั้งตอนกิ่งโดยตรง ทาบกิ่ง และเสียบยอดกับตอละมุดพันธุ์พื้นเมือง ก่อนนำต้นไปปลูกเลี้ยงจนต้นโตมีดอกติดผลอีกครั้ง ปรากฏว่า ได้กลายพันธุ์เป็นละมุดพันธุ์ใหม่อย่างถาวร มีลักษณะเด่นและแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างชัดเจนคือ ผลจะมี 2 รูปแบบในต้นเดียวคือ ผลกลมแป้นเล็กน้อยกับผลกลมรียาว ขนาดของผลใหญ่ขึ้น รสชาติหวานกรอบ เนื้อไม่เละแม้สุกเต็มที่ รับประทานอร่อยมาก เกษตรกรชาวไทยได้ซื้อกิ่งพันธุ์ของละมุดดังกล่าวเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ขายในบ้านเราในชื่อ “ละมุดยักษ์สาลี่” ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อไปปลูกและผู้รับประทานอย่างแพร่หลายเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ละมุดยักษ์สาลี่ หรือนิยมเรียกกันอีกว่า ละมุดเวียดนาม เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-5 เมตร ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบดอกสีขาวนวล มีกลีบดอก 5 กลีบ “ผล” มี 2 รูปแบบในต้นเดียวคือ กลมแป้นและกลมรียาว ผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 3 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม คนปลูกส่วนใหญ่นิยมอีกเรียกว่า “ละมุดทูอินวัน” เพราะต้นเดียวมีผล 2 แบบนั่นเอง รสชาติหวานกรอบไม่เละแม้สุกเต็มที่ รับประทานอร่อยมาก ใน 1 ผล จะมีเมล็ด 3-5 เมล็ด มีดอกและติดผล เรื่อยๆเกือบตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

ใคร ต้องการกิ่งตอนด้วยระบบเสียบยอดแท้ ติดต่อตรง “คุณวิเชียร บุญเกิด” เกษตรกรดีเด่นด้านพืชสวนของ จ.กำแพงเพชร และเข้าเยี่ยมชมต้นจริงได้ที่สวนบ้านเลขที่ 161/2 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ต่างจังหวัดจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ โทร. 08–5244–1699 ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”

14 ก.พ. 2560 11:56 ไทยรัฐ