วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนให้รู้ ดูให้เข้าใจ ผ่านนิทรรศการห้องทดลองของพ่อ

โดย Advertorial

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “ห้องทดลองของพ่อ” ร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชวินิจฉัย ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่าน “โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” ซึ่งตั้งอยู่ใน “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต” พระราชวังแห่งพระราชาที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลก และเปรียบดั่ง “ห้องทดลอง” ของพ่อที่ใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า แก้ปัญหา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลอง มุ่งหามิติใหม่แห่งภูมิปัญญา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน โดยงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พบกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้สุดพิเศษจาก “โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” อาทิ

• ห้องทดลองของพ่อ เรียนรู้โครงการต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเปรียบเสมือน “ห้องทดลอง” และเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่อยู่รอบตัวเรามากมายผ่านเกมแผนที่ “ห้องทดลองของพ่อ”

• นมสวนจิตรลดา ... หลากผลิตภัณฑ์ หลากเมนู ร่วมเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จากวัตถุดิบนมโคสดกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่แสนอร่อย

• จากผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง สู่สบู่และเจลล้างมือ เรียนรู้กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยหรือกากน้ำตาล เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นพลังงานทดแทน จากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมทำสบู่และ
เจลล้างมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาแอลกอฮอล์มาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้จริง

• Workshop สมุดบันทึกความดีถึงพ่อ ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการทำกระดาษสา และลงมือทำสมุดบันทึกความดีเพื่อพ่อ ประดิษฐ์และตกแต่งให้สวยงามด้วยกระดาษสา จากโรงกระดาษสาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และสมุดเล่มนี้จะคอยเตือนให้เราทุกคนทำแต่ความดีตามรอยพ่อ

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2257-4300 หรือ ตรวจสอบตารางกิจกรรม ที่ www.tkpark.or.th 

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “ห้องทดลองของพ่อ” ร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชวินิจฉัย 14 ก.พ. 2560 11:30 14 ก.พ. 2560 17:58 ไทยรัฐ