วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลไกที่มีประสิทธิภาพ?

ขณะที่รัฐบาลกำลังโหมโรงอย่างเอิกเกริก เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ป.ป.ช. ต้องเจอปัญหาการแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีที่ หจก. คอนเทโพรารีคอนสตรั๊คชั่นของบุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นคู่สัญญากับภาครัฐหลายแห่ง รวมทั้งกองทัพภาคที่ 3 รวมวงเงิน 155 ล้านบาท

คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. พบข้อมูลเบื้องต้นว่า หจก.อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติที่จะรับงานในฐานะคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากไม่มีผลงานหรือความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง และอาจมีอุปกรณ์การก่อสร้างไม่เพียงพอ แต่ทำไมทางราชการจึงให้เข้าประมูลงานได้ เนื่องจากมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการกำกับอยู่

ส่วนภาคประชาชนอาจสงสัยว่า ห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ตั้งสำนักงานอยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นค่ายทหารได้อย่างไร? แต่ปัญหาของ ป.ป.ช. คือกฎหมาย ป.ป.ช. ที่แก้ไขใหม่ เปลี่ยนอำนาจการแสวงหาข้อเท็จจริง จากเลขาธิการมาเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงต้องแก้ไขระเบียบให้สอดคล้อง ทำให้การแสวงหาข้อเท็จจริงต้องสะดุดลง

ทำให้การแก้ปัญหาต้องล่าช้า เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาการทุจริตของหน่วยราชการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าช้ามาก ทั้งการสอบสวนทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิด เช่น เรื่องเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ทุจริต ที่สะสมมาถึงปี 2559 มีเรื่องค้างอยู่ 2,931 เรื่อง รัฐเสียหาย 11,383 ล้านบาท

กรณีบุตรชายอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ต้องสะดุดหยุดลงอย่างน้อยชั่วคราว ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น ยังไม่ถึงขั้นตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวน ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ และไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน จึงจะสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงจบสิ้น และตั้งอนุกรรมการไต่สวนได้

ป.ป.ช.ต้องเข้าไปตรวจสอบ เริ่มต้นด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเป็นเรื่องของการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในโครงการก่อสร้างวงเงินแค่ 155 ล้านบาท แต่การตรวจสอบยังมีอุปสรรคและปัญหาขนาดนี้ จึงน่าห่วงว่าการตรวจสอบสินบนข้ามชาติโรลส์รอยซ์ ซึ่งเป็นปัญหาซับซ้อน จะทำได้หรือไม่?

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ของ คสช. สัญญาว่า จะปฏิรูปประเทศในหลายด้าน เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย “มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ” อะไรคือกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ที่มีประสิทธิภาพ” คงจะไม่ใช่การออกกฎหมายและตั้งองค์กรปราบปรามเต็มบ้านเต็มเมือง.

14 ก.พ. 2560 10:54 ไทยรัฐ