วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุนกีฬา

โดย

นอกจากการสนับสนุนด้านการเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อไปเข้าร่วมในการแข่งขันรายการ ระดับนานาชาติ

รวมถึงการส่งเสริมการจัดการ แข่งขันภายในประเทศ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาของประเทศแล้ว

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังมีภารกิจในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอีกด้วย

โดยกองทุนฯได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬามาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน

ไล่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี

สนับสนุนให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต

สำหรับในปีการศึกษา พ.ศ.2560 ก็เช่นกัน กองทุนฯยังให้การสนับสนุนเช่นเดิม โดยกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุนฯ

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 เม.ย.นี้

ในฐานะสื่อกลาง ทันทีที่ได้เห็นข้อมูลนี้ผ่านทางแฟนเพจของกองทุนฯในเฟซบุ๊ก เห็นว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก จึงอยากที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกทาง

โดยใครที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด มีหลักเกณฑ์เข้าข่ายดังที่กล่าวไป สามารถดำเนินการส่งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาได้ทันที

พร้อมกับยื่นแบบคำขอรับทุนได้ที่งานกองทุนกีฬา กององค์กรและกองทุนกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว

ส่วนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬา ที่ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเดิมอยู่แล้ว และสำเร็จการศึกษาเต็มภาคบังคับในปีการศึกษา พ.ศ.2560

หากประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับขั้นที่สูงขึ้น ต้องยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาใหม่อีกครั้ง เพื่อรับการพิจารณาทุนในปีการศึกษาใหม่ต่อไป

หรือหากยังมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานกองทุนกีฬา (ทุนการศึกษา)

โทร. 0-2186-7545 หรือ 0-2186-7111 ต่อ 8024 ในวันและเวลาราชการ...

ฟ้าคำราม

13 ก.พ. 2560 23:33 ไทยรัฐ