บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพลงแห่งความรัก

โดย สหบาท

อีกกิจกรรมของโรงพยาบาลตำรวจต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงเยี่ยมผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

นำ คณะศิลปิน S2S ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ “จากถนนสู่ดวงดาว : From Street to Stars”

ส่งมอบความรักและกำลังใจผ่านเสียงเพลง

เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ป่วย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการให้มีแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ตามภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และโรงพยาบาลตำรวจ ที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ทางสังคม ของประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ คนไร้ที่พึ่ง เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีความต่างด้วย
ปัจจัยแวดล้อม

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความต่าง และช่องว่างของกลุ่มเป้าหมาย คือ การส่งต่อและมอบความห่วงใย กำลังใจ ความปรารถนาดี เป็นโอกาสพิเศษใน “เดือนแห่งความรัก” ที่ทุกคนจะได้ แสดงออกความรักและกำลังใจที่มีอยู่ให้แก่เพื่อนในสังคม

นอกเหนือไปจากมุมมองความรักในแบบคู่รัก

นับเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ และจะส่งผลเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าต่อไปด้วยความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้แก่กัน

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียสละจนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ บางคนพิการกลายเป็น “ผู้ทุพพลภาพ” ตลอดชีวิต

จำเป็นต้องการกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาและคนรอบข้าง

อย่าปล่อยให้พวกเขานอนบนเตียงอย่างอ้างว้างเพียงลำพัง.

สหบาท