บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสู่ยุค 4.0 นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างโอกาสและความแข็งแกร่ง

สมชัย เลิศสุทธิวงค์

ขานรับนโยบายภาครัฐเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุค 4.0 สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2017 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “AIS Di-gital for Thais” นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งและสร้างโอกาสใหม่ๆให้ 4 กลุ่มรากฐานหลักของประเทศ

เริ่มจาก ด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับวิถีชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ผ่าน แอพพลิเคชั่น ฟาร์มสุข เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างช่องทางในการซื้อ-ขายสินค้า และลดรายจ่าย พร้อมช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายและมั่นใจในสินค้าที่ได้รับด้วย

ด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและสุขภาพคนไทย โดยเน้นความทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณสุข โดยเอไอเอสได้จัดทำแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่นั้น รวมทั้งมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์ และการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ด้วยการจัดทำ โครงการสานรัก สานความรู้ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สาระ ความรู้ให้กับเยาวชนไทยทุกคน จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลก ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ AIS PLAYBOX รุ่นพิเศษ ที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา, สาระความรู้และสารคดีให้กับโรงเรียนของน้องๆคนเก่งหัวใจแกร่ง และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง

ด้านสถานที่สำหรับสตาร์ตอัพ และ ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล : AIS D.C. Designed for Creation ยกระดับองค์ความรู้ให้กับสตาร์ตอัพ โดยเปิดสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มครีเอเตอร์ ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันแรงบันดาลใจ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย นำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ เอไอเอสมุ่งมั่นตั้งใจนำขีดความสามารถ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีที่สุด ร่วมสนับสนุนภาครัฐ สร้างประโยชน์แก่คนไทย และนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป.