ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สตช.ชี้แจงกรณีดำเนินคดี พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย สร้างบ้านในเขตอช.ทับลาน

  ไทยรัฐออนไลน์12 ก.พ. 2560 11:11 น.
  SHARE

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือระบุถึงการดำเนินคดี พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย หลังมีการแจ้งความข้อหาบุกรุกครอบครองป่าฯ สร้างบ้านพัก 6 หลัง ในเขต อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา พบซื้อต่อมาเมื่อปี 2554...

  วันที่ 12 ก.พ. 60 มีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุถึงกรณีมีการดำเนินคดี พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย กับพวก หลังเจ้าหน้าที่ที่มีการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ตรวจพบว่า เป็นผู้ครอบครองบ้านพักหลายหลัง ก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  ข้อเท็จจริงกรณีการดําเนินคดีกับ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย กับพวก

  ด้วยเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 เวลาประมาณ 15.30 น. ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของเจ้าพนักงาน ประกอบด้วย พ.ท.สิริรัฐ หนองแสง โดย ร.ต.จํารูญ ปาธิสุทธิ์ หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ประจํา อ.วังน้ําเขียว สังกัด กองพันทหารราบ มทบ.21, นายเสกสรรค์ เที่ยงพลับ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้า เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 2 (สวนห้อม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ กองบังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ตํารวจ สภ.วังน้ําเขียว ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศ เลขที่ 163 หมู่บ้าน สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยมี นางติ๋ม อุทัศน์ อายุ 47 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 242 บ้านน้ําซับ หมู่ที่ 11 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา รับจ้างดูแลและทําความสะอาดบ้านพักดังกล่าว เป็นผู้ร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลกับ เจ้าพนักงาน

  ผลการตรวจสอบพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้

  1. บ้านพักดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบติดลํารางสาธารณะ มีรั้วรอบพื้นที่ มีทางเข้าติดกับถนน สาธารณะ ภายในมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักและอาคารอื่นๆ จํานวน 6 หลัง

  2. จากการสอบถาม นางติ๋ม ซึ่งรับจ้างทํางานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ได้ความว่า ที่ดินและบ้านพัก ดังกล่าว เป็นของ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ได้ก่อสร้างเอาไว้เพื่อพักผ่อน และนานๆ จะมาพักครั้งหนึ่ง โดย ที่ดินแปลงดังกล่าว พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร และ นางชญานิศฐ์ พิศิษฐวานิช (พรหมมิจิตร) เป็นผู้มอบให้ พล.ต.อ.จุมพล ต่อมา นางติ๋ม ได้นําเจ้าหน้าที่ทหาร คือ ร.ต.จํารูญ เข้าตรวจดูภายในบ้านพัก พบภาพถ่ายของ พล.ต.อ.จุมพล และภรรยา ตั้งอยู่ภายในบ้านหลายจุด เจ้าหน้าที่ทหารได้ทําการตรวจยึดไว้แล้ว

  3. จากการตรวจวัดพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) จํานวน 6 จุด พบว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 75 ตร.ว. และเมื่อตรวจเปรียบเทียบกับแผนที่ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ พบว่าบริเวณที่ก่อสร้างบ้านพัก ตั้งอยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติทับลาน”

  4. สําหรับความเป็นมาของพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

  - พ.ศ.2506 : คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศพื้นที่ป่าวังน้ําเขียวเป็นป่าไม้ถาวร

  
- พ.ศ.2515 : มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้พื้นที่วังน้ําเขียว ท้องที่ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติวังน้ําเขียว

  
- พ.ศ.2521 : มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศกําหนดเขตที่ดินในท้องที่ อ.เมืองนครราชสีมา อ.ปักธงชัย และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน


  - พ.ศ.2524 : มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศกําหนดบริเวณที่ดินป่าวังน้ําเขียว และป่าครบุรี ในท้องที่ ต.สะแกราช ต.วังน้ําเขียว อ.ปักธงชัย ต.ครบุรี ต.จระเข้หิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี และตําบลสระตะเคียน ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และป่า แก่งดินสอ-ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ ต.บุพราหมณ์ ต.ทุ่มโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน

  - พ.ศ.2528 : มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ําเขียว ปี พ.ศ.2515 แต่กําหนดให้เฉพาะพื้นที่ป่าวังน้ําเขียวในท้องที่ ต.จะเข้หิน อ.ครบุรี และ ต.วังน้ําเขียว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ภายในเขตตามแผนที่ท้าย กฎกระทรวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

  - พ.ศ.2551 : นางชญานิศฐ์ หรือป้อม พรหมมิจิตร (พิศิษฐวานิช) ปลัด อบต.ไทยสามัคคี เป็น ผู้ครอบครองที่ดินแปลงเกิดเหตุ และเป็นแฟนกับ พ.ต.ท.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผกก.หน.สภ.วังน้ําเขียว (ยศและตําแหน่งในขณะน้ัน)


  - พ.ศ.2554 : พ.ต.ท.พงษ์เดช และนางชญานิชฐ์ ร่วมกันขายที่ดินแปลงเกิดเหตุให้ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ผบช.ภ.3 (ยศและตําแหน่งในขณะนั้น) และเริ่มทําการก่อสร้างบ้านพัก และปรับภูมิทัศน์ที่ดินเพื่อพักอาศัย โดย พล.ต.อ.จุมพล ได้ยึดถือครอบครองทําประโยชน์ เช่น มาพักผ่อนช่วงวันหยุด มีการจัดเลี้ยงช่วงเทศกาลต่างๆ โดยจ้าง นางติ๋ม อุทัศน์ คอยดูแล ทําความสะอาด และให้เงินเดือนทุกเดือน ส่วนการถือ ครองที่ดินตามหลักฐานการเสียบํารุงท้องที่ มีนางชญานิศฐ์ เป็นผู้ถือครองแทน

  5. จากการตรวจสอบพื้นที่และการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น พบว่ามีการกระทําความผิดจริง จึงได้มอบหมายให้ นายผาด บัวบาน พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส. 2 ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.วังน้ําเขียว เพื่อให้ดําเนินคดีกับ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย, พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมวิจิตร และ นางชญานิศฐ์ พิศิษฐวานิช (พรหมมิจิตร) ในความผิดฐาน

  1) ร่วมกันก่อสร้าง หรือทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือ หรือครอบครอง ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต, ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น ตามพะราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54, 55

  2) ร่วมกันยึดหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า, ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทําให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ มาตรา 16 (1),(4)

  3) ร่วมกันกระทําด้วยประการใดๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทําลายหรือทําให้สูญหาย แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

  4) ร่วมกันยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14

  พนักงานสอบสวน สภ.วังน้ําเขียว ได้รับคําร้องทุกข์ไว้แล้ว ตามคดีอาญา เลขที่ 43/2560 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2560 ซึ่งจะได้ดําเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตาม กฎหมายต่อไป

  ทั้งนี้ รายละเอียด ในเรื่องนี้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร. จะแถลงชี้แจงอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  จุมพล มั่นหมายพล.ต.อ.จุมพล มั่นหมายดำเนินคดีจุมพล มั่นหมายสร้างบ้านในเขตอุทยานอุทยานแห่งชาติทับลาน

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:07 น.