บริการข่าวไทยรัฐ

มาฆบูชา

บรรยากาศวัน มาฆบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต เมื่อค่ำวันที่ 11 ก.พ. มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากที่ส่วนใหญ่พากันสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว พากันนำดอกไม้ ธูปเทียนมาร่วมเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง.