วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาฆบูชา

บรรยากาศวัน มาฆบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต เมื่อค่ำวันที่ 11 ก.พ. มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากที่ส่วนใหญ่พากันสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว พากันนำดอกไม้ ธูปเทียนมาร่วมเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง.