วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง”

อาทิตย์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆ แอ่วเหนือไปเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนล้านนา ร.9 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แต่เดิมชื่อ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยชาวเขา สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ในอดีต

ต่อมามีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 โดยจัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้โอนภารกิจงานกรมประชาสงเคราะห์มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สังกัดพม. ซึ่งปี พ.ศ.2553-2556 พส.ได้ฟื้นงานพิพิธภัณฑ์ชาวเขาด้วยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และในวันที่ 22 ธ.ค.2559 ได้ประกาศจัด ตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง” วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระราชา พัฒนาภูมิสังคม เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง การอนุรักษ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ งานฝีมืออัน เกิดจากภูมิปัญญา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงระหว่างประเทศอาเซียน

ภายใน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร มี 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 เป็นห้องจัดแสดงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ และการพัฒนาบนพื้นที่สูง อย่างน่าสนใจ โดยการฉายวีดิทัศน์ผ่านระบบมัลติมีเดีย 180 องศา จอโค้ง นอกจากนี้ยังมีบอร์ดวีดิทัศน์หลากวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง เชื่อมโยง 16 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนรู้การดำรงชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู

อาข่า ลัวะ ถิ่น ขมุ และมลาบรี โดยเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงหุ่นจำลองเสมือนจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจของ 10 ชนเผ่า ชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานราษฎรบนพื้นที่สูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสวัสดิการสังคมหลากหลาย และ ชั้นที่ 4 เป็นห้องนิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบน พื้นที่สูง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมวงศานุวงศ์ กับการพัฒนา บนพื้นที่สูง

สำหรับส่วนที่ 2 เรียกว่า บ้านชาวเขา เป็นบริเวณภายนอกพิพิธภัณฑ์ ที่มีการตกแต่งพื้นที่สำหรับจัดแสดงบ้านจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าจำนวน 10 หลัง บริหารจัดการโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง

น้องๆสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองพาไปเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเขาได้ที่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ ราษฎรบนพื้นที่สูง แห่งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดให้ชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0-5321-0872 

พี่ม้ามังกร

11 ก.พ. 2560 11:47 11 ก.พ. 2560 11:47 ไทยรัฐ