บริการข่าวไทยรัฐ

รับฎีกานิมนต์

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำฎีกานิมนต์มายังพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ถวายแด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เพื่อเข้ารับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ก.พ.นี้ ที่พระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดาราม.