วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษกกห. ขออภัยปูดชื่อ ดร.ผาสุก ร่วมอนุฯกก.ปรองดอง ปัดมีนัยการเมือง

โฆษกกห. ขออภัยปูดชื่อ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง แจงอยู่ระหว่างทาบทามเข้าร่วม ยังไม่มีการแต่งตั้ง ยันไม่มีเจตนา หรือนัยการเมือง...

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผย ต่อกรณีที่นายอนุสรณ์ อุณโณ ผู้แทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ได้ออกมาวิพากษ์ กรณีมีการเปิดเผยรายชื่อการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมิได้รับการทาบทาม นั้น สืบเนื่อง จากการประชุมของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เมื่อ 9 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นพูดคุยในด้านต่างๆ และมีการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่ตอบรับและอยู่ระหว่างประสานทาบทามเข้าร่วมงาน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก  เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอชื่อและจะได้มีการประสานทาบทาม เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ต่อไป

อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายชื่ออนุกรรมการชุด ต่างๆ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งโดยส่วนตัว ตนเคารพและให้เกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก  ในฐานะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียงจากทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทย มาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากการเปิดเผยรายชื่อดังกล่าวที่ผ่านมา เป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิ หรือ สร้างความเสียหายให้กับศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก ตนกราบขออภัยด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้มีเจตนา หรือ มีนัยทางการเมืองเบื้องหลังแต่อย่างใด พร้อมทั้งยังเคารพและให้เกียรติด้วยดีเสมอ.

โฆษกกห. ขออภัยปูดชื่อ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง แจงอยู่ระหว่างทาบทามเข้าร่วม ยังไม่มีการแต่งตั้ง ยันไม่มีเจตนา หรือนัยการเมือง... 10 ก.พ. 2560 21:25 10 ก.พ. 2560 23:47 ไทยรัฐ