วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว29ตัน ช่วยชาวนาพัทลุงถูกน้ำท่วม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว กข.57 จำนวน 29 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ จ.พัทลุง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม...

เวลา 11.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษากรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบข้าวพระราชทานพันธุ์ กข.57 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา จำนวน 29 ตัน โดยเกษตรกรจะได้นำไปฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด

สำหรับข้าวพระราชทานพันธุ์ กข.57 นั้น เป็นข้าวที่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่นาข้าวในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.57 จำนวน 60 ตัน เมื่อคราวสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวให้เกษตรกรที่ยากไร้ และได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งกรมการข้าวได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว จำนวน 60 ตัน แจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ใน จ.พัทลุง สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช

ในส่วนของจังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จำนวน 293 ราย พื้นที่ 2,900 ไร่ จำนวน 29 ตัน.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว กข.57 จำนวน 29 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ จ.พัทลุง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม... 10 ก.พ. 2560 19:14 ไทยรัฐ