วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยุการบินฯ จับมือภาคความมั่นคง รองรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 13–24 ก.พ.

วิทยุการบินฯ ประสานความร่วมมือกองทัพอากาศ ออกมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการฝึกคอบร้าโกลด์ ประจำปี 60 ช่วงวันที่ 13-24 ก.พ. นี้ ...

วันที่ 10 ก.พ. 60 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ กองทัพไทย ได้กำหนดช่วงเวลาการฝึกร่วมผสมทางทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ “คอบร้าโกลด์” ในช่วงวันที่ 13–24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 36 ของการฝึกพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการฝึกนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของกองทัพกว่า 20 ประเทศ ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อดำรงสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ด้านความมั่นคง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาการฝึกคอบร้าโกลด์ จำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ใช้ทำการฝึกบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ส่งผลกระทบให้เครื่องบินพาณิชย์ไม่สามารถทำการบินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ ทำให้เหลือพื้นที่ในการปฏิบัติการบินในเชิงพาณิชย์น้อยลงในช่วงวันจันทร์–ศุกร์ (เวลากลางวัน) จึงเกิดความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศในน่านฟ้าของประเทศไทยมากขึ้น

วิทยุการบินฯ จึงได้เตรียมพร้อมรับมือกับการบริหารจราจรทางอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด มีการส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไปประจำศูนย์บัญชาการการฝึกฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างมีขั้นตอน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ได้ออกมาตรการบริหารความคับคั่งในเส้นทางบิน โดยให้แต่ละสายการบินบินหลบเส้นทางและจัดเส้นทางบินชั่วคราวเพิ่มเติม เพื่อลดการกระจุกตัวในห้วงอากาศ อีกทั้งได้มีการเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และปรับเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง

อย่างไรก็ตาม เรื่องของความล่าช้าในช่วงเวลาการฝึกดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องมาจากพื้นที่ห้วงอากาศในการให้บริการจราจรทางอากาศถูกจำกัด นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยความล่าช้าอื่นๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ความพร้อมของหลุมจอด ทางวิ่งทางขับ ระบบอุปกรณ์การให้บริการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ ยืนยันว่า จะบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ทุกเที่ยวบิน

วิทยุการบินฯ ประสานความร่วมมือกองทัพอากาศ ออกมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการฝึกคอบร้าโกลด์ ประจำปี 60 ช่วงวันที่ 13-24 ก.พ. นี้ ... 10 ก.พ. 2560 17:16 10 ก.พ. 2560 18:17 ไทยรัฐ