วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟท. เล็งตัดขั้นตอนสร้างรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น มั่นใจเสร็จตามแผน

การรถไฟฯ เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย คืบหน้าตามแผนงาน คาดแล้วเสร็จตามแผน ขณะที่ รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ได้มีการหารือกับผู้รับจ้างให้ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อลำดับงานก่อสร้างให้เร็วขึ้น ยันเสร็จทันตามกำหนดภายในปี 61-62 ...

วันที่ 10 ก.พ. 60 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ว่า ขณะนี้ทั้ง 2 โครงการได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่เดือน ก.พ. 59 ที่ผ่านมา ล่าสุดโครงการรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 สัญญา โดยสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง ระยะทาง 97 กิโลเมตร ก้าวหน้าไปแล้ว 25.18% เร็วกว่าแผน 13.82% และมีกำหนดก่อสร้างเสร็จ ทั้งหมดภายในเดือน ก.พ. 62

ส่วนสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร รวมอุโมงค์ 1.2 กิโลเมตร ขณะนี้ก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้ว 34.59% ช้ากว่าแผน 7.45% เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับอนุมัติการใช้วัตถุระเบิดทำอุโมงค์ รถไฟล่าช้ากว่ากำหนด แต่อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดเจาะอุโมงค์ทั้ง 2 ด้านให้เร็วขึ้น พร้อมกับปรับแผนงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วของเนื้องานก่อสร้าง จึงมั่นใจว่า จะไม่กระทบต่อแผนการก่อสร้างในภาพรวม และมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จทัน ตามแผนเดิมในเดือน มี.ค. 61

“ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้ดำเนินการเจรจากับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างทางช่วงแรก ระหว่างฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย ให้สามารถทยอย เปิดใช้งานได้ก่อนภายในเดือน ต.ค. 60 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้รถไฟทางคู่ได้เร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดเปิดให้บริการ ภายในปี 61 และปี 62”

ส่วนการก่อสร้างล่าสุดของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร ได้มีความก้าวหน้าในการ ก่อสร้างไปแล้ว 19.89% ช้ากว่าแผน 4.79% เนื่องจากการสร้างสถานีรถไฟชั่วคราว ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด แต่การรถไฟฯ ได้มีการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง พร้อมกับแผนงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้มั่นใจว่า ลำดับการก่อสร้างจะรวดเร็วขึ้นทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ และไม่กระทบต่อภาพรวมในการก่อสร้างและยืนยันว่าตลอดทั้งโครงการจะดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จได้ทันตามแผนช่วงเดือน ก.พ. 62 แน่นอน

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของ กระทรวงคมนาคม ในการเร่งหารือกับที่ปรึกษาโครงการและผู้รับจ้างให้มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงแรกระยะทาง 50 กิโลเมตรให้เร็วขึ้น จากสถานีบ้านเกาะ ไปยังสถานีเมืองคงให้สามารถเปิดใช้งานได้ก่อนภายในเดือน ต.ค. 60 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์ จากรถไฟทางคู่ได้เร็วขึ้น

การรถไฟฯ เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย คืบหน้าตามแผนงาน คาดแล้วเสร็จตามแผน ขณะที่ รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ได้มีการหารือกับผู้รับจ้างให้ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ... 10 ก.พ. 2560 16:51 ไทยรัฐ