วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป๊อก' สั่งการผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ลุยฟังความเห็น 'ปรองดอง'

มท.1 เป็น ปธ.มอบรางวัล อส.ปรับสวัสดิการให้เหมาะสม ชูเป็นส่วนหนึ่งทำไทยดำรงอยู่ พร้อมสั่งการผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ลุยฟังความเห็น "ปรองดอง"

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นประจำปี 2559 รางวัลกองร้อยมาตรฐานและรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในรอบปี 2559 แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละ ปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากอันตราย โดยวันที่ 10 ก.พ.นี้ เป็นปีครบรอบ 63 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวเปิดพิธีว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน และพัฒนากองอาสารักษาดินแดนมาโดยตลอด และการที่ไทยดำรงเอกราช อธิปไตย มาได้ทุกวันนี้เพราะมีกองอาสาดินแดนเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละต่อประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลปรับปรุงสวัสดิการรวมทั้งสิทธิกำลังพล ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเต็มกำลัง และขอให้ทุกท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ในการทำงานสร้างความอบอุ่นใจ ความเชื่อถือศรัทธา และความไว้วางใจจากประชาชน ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของกองอาสารักษาดินแดน

พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องของการปรองดอง ว่า เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งนี้หลักการเบื้องต้นของคณะกรรมการ คือ ต้องทำให้ประเทศเกิดความปรองดองและไม่ไปสู่ความขัดแย้งอีก จึงขอให้ทุกคนเห็นตรงกัน นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการว่าจะต้องทำอะไรบ้าง โดยคณะอนุกรรมการชุดที่ 1 นั้น จะดูแลในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น แล้วคณะอนุกรรมการชุดที่ 2 จะนำเอาความคิดเห็นที่ได้รับมาบูรณาการ เพื่อที่คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 จะนำข้อมูลไปจัดทำเป็นสัญญาประชาคม และคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวถึงการใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัด ในการลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรองดองว่า ผู้ว่าฯ จะรับผิดชอบในพื้นที่ร่วมกับข้าราชการทุกส่วน โดยจะลงไปรับฟังความคิดเห็นในทุกเรื่อง เพื่อส่งความเห็นที่ได้รับไปยังคณะอนุกรรมการชุดที่ 2 ทั้งนี้ในส่วนของทีมปลัดและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น ท่านมีหน้าที่ต้องทำในส่วนของโครงสร้างกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก และจะต้องกำกับรวมถึงขับเคลื่อนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการตามเป้าหมาย

มท.1 เป็น ปธ.มอบรางวัล อส.ปรับสวัสดิการให้เหมาะสม ชูเป็นส่วนหนึ่งทำไทยดำรงอยู่ พร้อมสั่งการผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ลุยฟังความเห็น "ปรองดอง" 10 ก.พ. 2560 16:03 ไทยรัฐ