วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เผย ในหลวง ร.10 มีพระราชกระแสรับสั่งให้ช่วยกันทำงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผย ในหลวง ร.10 มีพระราชกระแสรับสั่งให้ช่วยกันทำงาน "วันมาฆบูชา-การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช" พร้อมขอคนไทยนำคำสอนของศาสนา-สุภาษิต มาเป็นหลักดำเนินชีวิต เชื่อหลักศาสนาทำความขัดแย้งหมดไป

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่กระทรวงอุตสาหกรรมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึง การเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพอพระราชหฤทัยในการจัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า เป็นเรื่องที่ดีประชาชนจะได้รับทราบ สถาบันฯ ได้ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานต่างๆ มากมาย ต่อเนื่องจากหลายรัชกาล ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งต้องการให้ประชาชนเข้าใจว่า ตรงนี้ คือ รากฐานของประเทศที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งบนรากฐานอันแข็งแกร่ง พวกเราทุกคนก็รับสนองพระบรมราโชบายของพระองค์ท่าน ในการที่จะทำให้ศาสตร์พระราชาทั้งหมด ไปสู่การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องโครงการพระราชดำริ กว่า 4 พันโครงการ รวมทั้งศูนย์พัฒนาทั้งหมด 6 ศูนย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งตนเองได้กราบบังคมทูลไปว่าปัจจุบันมี 134 ประเทศ ได้นำไปใช้ โดยมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมตามภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้จึงทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการถวายรางวัลจากสหประชาชาติ ว่า ได้ทำคุณประโยชน์ต่อโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของทุกคน

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในทุกด้าน และตรัสว่า ทำได้ดี พร้อมขอให้ช่วยกันทำต่อไป และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งด้วยว่า งานสำคัญต่างๆ ก็มีความก้าวหน้าเรื่อยๆ รวมทั้งรับสั่งถึงงานที่ต้องช่วยกันในระยะใกล้คือ งานวันมาฆบูชา งานสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ มีพระราชกระแสรับสั่งว่า บ้านเมืองเราจะได้มีความสงบร่มเย็น พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเราเสมอมา ซึ่งขอร้องทุกคนว่า ให้ช่วยกันทำความเข้าใจ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในตอนท้ายของการให้สัมภาษณ์ว่า ให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันมาฆบูชา ให้สงบจิตสงบใจ อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้เปลี่ยนแปลง เอาศาสนามาเป็นตัวนำ ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ขอให้นำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และทำงานก็จะทำให้ความขัดแย้งต่างๆ หมดไปด้วยหลักของศาสนา เพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิสูจน์ได้จากคำสอนของพระองค์ท่านว่า ทุกอย่างทำได้จริง อย่างสิ่งที่ตนพูดทั้งหมดก็ต้องเอาหลักของศาสนามาจับด้วย เรื่องทุจริตก็ต้องมีหิริโอตัปปะ ทั้งความละอาย และความเกรงกลัวต่อบาป ถ้าวันนี้ยังไม่กลัวกันก็ช่าง ตายไปแล้วก็จะรู้วันนี้พูดได้ว่า ไม่มีใครรู้ เพราะยังไม่ตาย การทำงานวันนี้ต้องใช้หลักของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งทุกข์ คือ ปัญหา ก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหา หนทางเพื่อไปสู่การดับทุกข์ ไปสู่การปฏิรูปประเทศต้องคิดแบบนี้ วันนี้มี 2 อย่าง ที่นำมาใช้ได้โดยไม่ยุ่งยาก คือ คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสุภาษิตไทย ซึ่งความกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องของคนดี การไม่ทุจริตโกงกิน เป็นบ่อเกิดของความเจริญ สุภาษิตไทยมีมากมาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผย ในหลวง ร.10 มีพระราชกระแสรับสั่งให้ช่วยกันทำงาน "วันมาฆบูชา-การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช" พร้อมขอคนไทยนำคำสอนของศาสนา-สุภาษิต มาเป็นหลักดำเนินชีวิต เชื่อหลักศาสนาทำความขัดแย้งหมดไป 10 ก.พ. 2560 15:26 ไทยรัฐ