วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กช้าง' เผยวงคุยปรองดอง พรรคการเมืองพร้อม เริ่มได้ทันที

ปลัดฯ กห. เผยความคืบหน้าเชิญตัวแทนพรรคการเมืองคุยเวทีปรองดอง ระบุสั่งประสานงานส่งหนังสือเชิญแล้ว จัดลำดับตามตัวอักษร ส่วนจะเริ่มเมื่อไหร่นั้นอยู่ที่พรรคการเมือง พร้อมเมื่อไหร่ เริ่มดำเนินการได้ทันที

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีในชุดของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงความคืบหน้าการเชิญตัวแทนพรรคการเมือง เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ประสานงาน และทำหนังสือเชิญไปยังพรรคการเมืองแล้ว โดยจัดลำดับตามตัวอักษร เพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง ส่วนจะเริ่มได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองทั้งหลายว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ ถ้าพร้อมภายในสัปดาห์หน้า ทางคณะอนุกรรมการฯ ก็เริ่มดำเนินการทันที ส่วนเวลาในการพูดคุย และแสดงความคิดเห็นนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระและหัวข้อด้วย บางครั้งอาจจะใช้เวลาทั้งวันก็ได้ 

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวต่อว่า สำหรับกรอบการพูดคุยจะเน้นการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ ตามกรอบหัวข้อที่คณะกรรมการฯ กำหนดขึ้นมา 11 หัวข้อ ว่าพวกเขามีแนวความคิดเห็นเป็นอย่างไร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศหรือไม่ เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของคนในชาติ นั่นคือการปรองดองสมานฉันท์

ปลัดฯ กห. เผยความคืบหน้าเชิญตัวแทนพรรคการเมืองคุยเวทีปรองดอง ระบุสั่งประสานงานส่งหนังสือเชิญแล้ว จัดลำดับตามตัวอักษร ส่วนจะเริ่มเมื่อไหร่นั้นอยู่ที่พรรคการเมือง พร้อมเมื่อไหร่ เริ่มดำเนินการได้ทันที 10 ก.พ. 2560 14:25 ไทยรัฐ