วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พาณิชย์ดันเพิ่มลานมันผลิตมันเส้นสะอาด รองรับผลผลิต-ดึงราคาสูงขึ้น

รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง พร้อมเข้าเยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาด เตรียมผลักดันให้มีลานมันในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยรองรับผลผลิตหัวมันสด-ดึงราคามันสดให้สูงขึ้น...

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 59/60 โดยได้เยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาดของ นายวันชัย วิริยะทรพันธุ์ เจ้าของกิจการลานมันชัยเรืองกิจ ณ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายมันเส้นสะอาดรายใหญ่และแห่งแรกของจังหวัด และเป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยการคิดค้นเครื่องจักรในการทำมันเส้นสะอาดด้วยตนเอง รวมทั้งขยายผลให้กับลานมันที่มีความสนใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพมันเส้นของประเทศไทยให้สูงขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง โดยมันเส้นสะอาดที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับโรงงานเอทานอลและผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้เกิดผู้ผลิตมันเส้นสะอาดในลักษณะนี้ให้ได้เพิ่มขึ้น เพราะจะมีส่วนช่วยในการรองรับผลผลิตหัวมันสด และช่วยผลักดันราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น

ส่วนการพบปะกลุ่มวิสาหกิจชาวไร่มันสำปะหลัง อำเภอไทรโยค ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่เกิดจากความร่วมมือของเกษตรกรที่จะมุ่งเน้นดำเนินกิจการรวบรวมรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจ ให้เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากลานมันที่รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยในระยะต่อไป กลุ่มวิสาหกิจฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตมันเส้นสะอาดรวมทั้งจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อรอราคา ซึ่งกระทรวงฯ จะได้สนับสนุนและส่งเสริม พัฒนากลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

“หากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ มีการรวมกลุ่มและดำเนินกิจการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มากขึ้น จะเป็นการพัฒนาตัวเกษตรกรเองรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพมันเส้นของไทย และสามารถยกระดับราคามันสำปะหลังของไทยได้อย่างแน่นอน”

สำหรับการเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลสิงห์ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งแรกของจังหวัด เป็นการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรวบรวมสินค้าเกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยศูนย์จำหน่ายแห่งนี้ เริ่มต้นจากการที่ปั๊มน้ำมันบางจาก เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางมีนักท่องเที่ยวสัญจรและแวะพักเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสในการสร้างช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรง ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้มี Farm Outlet ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป.

รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง พร้อมเข้าเยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาด เตรียมผลักดันให้มีลานมันในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยรองรับผลผลิตหัวมันสด-ดึงราคามันสดให้สูงขึ้น ... 10 ก.พ. 2560 13:48 ไทยรัฐ