วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูหยุย' ตั้งกระทู้ถาม มท. กฎหมายจัดการร้านเหล้า กทม.ห่วยสุด

"วัลลภ" ถาม มท.ปมจัดการสถานบริการในเขตต้องห้าม เผย กทม.หย่อนยานสุด ด้าน มท.2 แจง ก.ม.บังคับใช้เพียงพอ เตรียมประกาศโซนนิ่ง 27 แห่ง 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการการควบคุมสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนช.ถาม รมว.มหาดไทย ว่า ปัจจุบันปัญหาการเปิดสถานบริการจำหน่ายสุราในพื้นที่ต้องห้ามยังคงมีอยู่ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด แม้จะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา แต่มาตรการทางกฎหมายเหล่านี้อาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะใน กทม.หย่อนยานที่สุด จากการปล่อยปละเลยจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะปัญหาเกิดจากการเพิกเฉยของผู้บังคับใช้กฎหมาย และการตั้งใจฝ่าฝืนของผู้ขออนุญาต อยากถามว่า บทบัญญัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการเปิดสถานบริการ มีเพียงพอหรือไม่ที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมสำเร็จผลมากกว่าปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งแนวทางจัดโซนนิ่งสถานบริการใน กทม.และต่างจังหวัด ต้องจัดระบบให้ชัดเจนมากกว่าเดิมหรือไม่

นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย ชี้แจงถึงบทบัญญัติ ของกฎหมายที่ใช้บังคับทั้ง พ.ร.บ.สถานบริการ 2509 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับและปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 เช่นเดียวกัน และคำสั่งคสช.2 ฉบับล่าสุด ถือว่ากฎหมายที่มีอยู่พอเพียงสำหรับแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การทำงานของกระทรวงมหาดไทยได้เน้นนโยบายแก้ปัญหาโดยลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและคสช. โดยผลสัมฤทธิ์ที่ทุกหน่วยราชการดำเนินการร่วมกัน การตรวจสถานบริการในทุกจังหวัดรวมถึงกทม.ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จำนวน 22,344 ครั้ง ตรวจร้านจำหน่ายสุราทั้งหมด 102,309 ครั้ง การดำเนินการตามตามพ.ร.บ.สถานบริการ ประกอบคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 ได้ปิดสถานบริการ 5 ปี จำนวน 245 แห่ง การดำเนินการตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ปิดสถานบริการ 2 แห่ง และสถานประกอบการ 94 แห่ง

นายสุธี กล่าวอีกว่า สำหรับสถานบริการในปี 2558 มีจำนวน 2,991 แห่ง ใน กทม.จำนวน 470 แห่ง ในภูมิภาค 2,521 แห่ง และในปี 2559 เมื่อเราเข้มข้นในเรื่องของกฎหมาย บูรณาการงานทำงานเป็นทีมทำให้สถานบริการลดลงเหลือ 2,801 แห่ง สำหรับโซนนิ่งของสถานบริการ ครม.ได้มีมติที่ผ่านมาให้มีการทบทวนเรื่องโซนนิ่ง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ซึ่งจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 27 แห่ง โดย 13 แห่งใน 13 จังหวัด ภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโซนนิ่งสถานบริการ ส่วนอีก 14 จังหวัด คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาปรับถ้อยคำเพื่อให้จังหวัดได้ทบทวน เมื่อเสร็จก็จะเสนอให้ ครม.ให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้ประกาศโซนนิ่งต่อไป ส่วนใน กทม.แม้จะอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล แต่ก็ได้ประสานกันอย่างใกล้ชิด โดยโซนนิ่งของ กทม. 50 เขต พื้นที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำไว้เมื่อปี 2545-2547 ส่วน จ.บึงกาฬ ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ก็ขอปรับปรุงมาด้วย ก็คงจะดูตามความเจริญของพื้นที่ และความสงบเรียบร้อยด้วย

"วัลลภ" ถาม มท.ปมจัดการสถานบริการในเขตต้องห้าม เผย กทม.หย่อนยานสุด ด้าน มท.2 แจง ก.ม.บังคับใช้เพียงพอ เตรียมประกาศโซนนิ่ง 27 แห่ง 10 ก.พ. 2560 13:18 10 ก.พ. 2560 13:58 ไทยรัฐ