วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ขอ ขรก.ทุกคน ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทย

นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ "ก.อุตฯ" ขอ "ขรก.การเมือง-ขรก.ประจำ" ร่วมมือขับเคลื่อนประเทศ ขณะที่รัฐบาลหาทางแก้ปัญหาในเวลา 1 ปีที่เหลือ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 2/2560 โดยก่อนการประชุมนายกฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ

ทั้งนี้ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวรายงานภารกิจสรุปผลงานการทำงาน และขอนายกฯ พิจารณาสนับสนุน 2 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในเขตภูมิภาค ให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่น้อยกว่า 9,000 ราย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ได้มากกว่า 75,000 ล้านบาท และโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ยังได้เสนอประเด็นที่ต้องดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย เหมืองแร่ทองคำ และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ขณะที่นายกฯ ได้กล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า การประชุมวันนี้ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนประเทศ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประเทศ ต้องร่วมมือกันทำงาน และขอให้ตระหนักว่าตนเองมีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การประชุมทุกครั้งพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาในช่วง 1 ปีที่เหลือจากการทำงานของรัฐบาลนี้  ขณะที่การเยี่ยมชมนิทรรศการ พบว่ามีแต่สิ่งดี และอยากให้ทุกคนนำไปใช้ และให้ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะความต้องการของประชาชน และกลุ่มบริษัทที่จะนำไปใช้ตามความต้องการ.

นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ "ก.อุตฯ" ขอ "ขรก.การเมือง-ขรก.ประจำ" ร่วมมือขับเคลื่อนประเทศ ขณะที่รัฐบาลหาทางแก้ปัญหาในเวลา 1 ปีที่เหลือ 10 ก.พ. 2560 10:50 ไทยรัฐ