บริการข่าวไทยรัฐ

จารึก

พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราช โดย มีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์เจิมพระสุพรรณบัฏ ที่จะเชิญไปในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.