วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะธุรกิจรับมือ “เศรษฐกิจโลกยุคใหม่”

เผยทฤษฎี 3 ต่ำ 2 สูงฉบับ ธปท.“วิรไท” ชี้ผันผวน-เหลื่อมล้ำสูงขึ้น

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจปี 60 บนความท้าทาย” ว่า ในปีนี้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ในภาวะ 3 ต่ำ 2 สูง ต่อเนื่อง โดยต่ำที่ 1 คือ อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ แต่ปีนี้จะขยายตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจากภาคการส่งออกที่ดีขึ้น และการกระตุ้นจากนโยบายการคลัง ต่ำที่ 2 คือ เงินเฟ้อต่ำ จากราคาพลังงานที่ลดต่ำลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ราคาพลังงานกลับมาสูงขึ้น ทำให้เงินเฟ้อในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯสูงขึ้นส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วโลกสูงขึ้นบ้าง ต่ำที่ 3 คืออัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของประเทศหลักๆของโลก การลงทุนทั่วโลกตกต่ำ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของประชาชนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ ธปท.จับตาอยู่ ขณะที่ปีนี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยระยะยาวอาจจะสูงขึ้นบ้าง

ส่วน 2 สูงนั้น ถือเป็นความเสี่ยงที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย สูงที่ 1 คือ ความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุนโลก รวมถึงความผันผวนของค่าเงิน และเงินทุนเคลื่อนย้ายที่จะรุนแรงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนสูงที่ 2 คือ ความเหลื่อมล้ำมีสูง จากผลประโยชน์ของเศรษฐกิจที่กระจุกตัว โดยองค์การบรรเทาทุกข์ออกซ์แฟม (OXFAM) ระบุว่า คนที่รวย 8 คนในโลกมีสินทรัพย์เท่ากับคน 3,600 ล้านคนทั่วโลก และปัจจัยนี้จะรุนแรงมากขึ้น

“ธุรกิจไทยต้องตระหนักถึงความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งภายใต้ปัจจัยระยะสั้น และความท้าทายเชิงโครงสร้างที่กำลังปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยและโลก ใน 4 ด้าน 1.การเชื่อมโยงระหว่างการเมือง และเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น เห็นได้จากนโยบายการกีดกันการค้า กีดกันแรงงาน นโยบายชาตินิยม และประชานิยมในประเทศอุตสาหกรรมหลักที่กระทบเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้ 2.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งท้าทายความอยู่รอดของอุตสาหกรรมยุคเก่า และท้าทายต่อแรงงานที่จะมีเครื่องจักรมาทดแทน 3.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ และ 4.การขยายตัวของชนชั้นกลางในเอเชียที่จะเปลี่ยนการค้าการลงทุน และกำลังซื้อของโลก”

ทั้งนี้ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นายวิรไท กล่าวว่า ภาคธุรกิจไทยจะดำเนินการใน 3 ด้าน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพเพิ่มขึ้น การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวน และการปรับตัวอย่างเป็นพลวัตร หรือการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจปี 60 บนความท้าทาย” ว่า ในปีนี้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ในภาวะ 3 ต่ำ 2 สูง ต่อเนื่อง โดยต่ำที่ 1 คือ อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ 9 ก.พ. 2560 23:47 ไทยรัฐ