วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักธรรม-ธรรมศึกษาขาดสอบ 6 แสนคน

พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร นักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ นักธรรมชั้นตรี ส่งสอบ 94,441 รูป ขาดสอบ 19,564 รูป คงสอบ 74,877 รูป สอบได้ 57,225 รูป สอบตก 17,652 รูป ชั้นโท ส่งสอบ 41,494 รูป ขาดสอบ 12,409 รูป คงสอบ 29,085 รูป สอบได้ 13,049 รูป สอบตก 16,036 รูป ชั้นเอก ส่งสอบ 19,966 รูป ขาดสอบ 4,498 รูป คงสอบ 15,468 รูป สอบได้ 8,772 รูป สอบตก 6,696 รูป ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่งสอบ 1,385,185 คน ขาดสอบ 364,937 คน คงสอบ 1,020,248 คน สอบได้ 695,282 คน สอบตก 324,966 คน ชั้นโท ส่งสอบ 626,901 คน ขาดสอบ 151,926 คน คงสอบ 474,975 คน สอบได้ 287,410 คน สอบตก 187,565 คน ชั้นเอก ส่งสอบ 256,092 คน ขาดสอบ 60,563 คน คงสอบ 195,529 คน สอบได้ 129,056 คน สอบตก 66,473 คน

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ได้มีการชี้แจงถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสำหรับปีต่อไปแล้ว.

พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร นักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น ปีการศึกษา 2559 ดังนี้... 9 ก.พ. 2560 23:35 9 ก.พ. 2560 23:38 ไทยรัฐ