วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนอ้าแขนรับ “ไทยรัฐวิทยา 104”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 ก.พ.60 นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท พร้อมด้วยนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และคณะ ได้เดินทางมาที่ ร.ร.บ้านทุ่งกระถิน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 104 โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วน-วิจิตร ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 นายสถิต รอบจังหวัด ผอ.ร.ร.บ้านทุงกระถิน นายประกอบ จิวจินดา นายก อบต.ด่านทับตะโก นายสวัสดิ์ พันธ์พืช ประธานสถานศึกษา ร.ร.บ้านทุงกระถิน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

นายมานิจกล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน ในที่ประชุมทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อได้เข้าร่วมโครงการฯทางมูลนิธิไทยรัฐ ก็จะเข้ามาดูแลโครงการต่างๆประมาณ 25 โครงการ ร่วมทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่ และบุคลากร นอกจากนี้ยังจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิไทยรัฐกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ให้โอกาสที่ดีกับเด็กนักเรียนในชนบทเพื่อทัดเทียมกับเด็กนักเรียนในเมือง ซึ่งหากทุกอย่างพร้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 104 (บ้านทุ่งกระถิน) ก็จะเป็นโรงเรียนที่ 3 ในจำนวน 10 โรงที่จะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2562

ด้าน ดร.รังสรรค์กล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า ทุกฝ่ายมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับโอกาสดีในการให้บุตรหลานได้มีที่เรียนที่มีคุณภาพ อันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา.

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท พร้อมด้วยนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และคณะ ได้เดินทางมาที่ ร.ร.บ้านทุ่งกระถิน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี... 9 ก.พ. 2560 23:33 9 ก.พ. 2560 23:33 ไทยรัฐ