วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.นำธรรมะเดลิเวอรี่อบรมเยาวชนภาคตะวันออก สร้างภูมิต้านยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือนำธรรมะเดลิเวอรี่อบรมเยาวชน พื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสร้างภูมิต้านทานยาเสพติด...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดกิจกรรมตามโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด" รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิต้านทานยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ.60 โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (จก.กพร.ทร.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ฝกร.ศอ.ปส.ทร.) เป็นประธานฯ

พร้อมด้วย พล.ร.ต.รัษฎางค์ ธีรเนตร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี , โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี และโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

การให้บริการทางการแพทย์ การบรรยายธรรมะต้านภัยยาเสพติด โดยพระอาจารย์วรวัฒน์ วรวัฑฒโน ทีมงานธรรมะดิลิเวอรี่หัวข้อ "เยาวชนสดใส หัวใจห่างไกลยาเสพติด" การจัดชุดสร้างความเข้าใจต่อภัยยาเสพติด การจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด การร่วมแสดงความอาลัย ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ การมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีมาตรการปฏิบัติไว้หลายประการเช่น การป้องกันกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรีกีฬาหรืออื่นๆตามความเหมาะสม.กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือนำธรรมะเดลิเวอรี่อบรมเยาวชน พื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสร้างภูมิต้านทานยาเสพติด... 9 ก.พ. 2560 22:19 ไทยรัฐ