วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.จัดประชุมปฏิบัติการร่วมไทย-ลาว พื้นที่แม่น้ำโขงตอนกลาง

ป.ป.ส. จัดการประชุมปฏิบัติการร่วมไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนกลาง ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย วันที่ 9 ก.พ. จ.เลย

วันที่ 9 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมปฏิบัติการร่วมไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนกลาง ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเลย โดยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.ประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ พ.อ.อ่อนผิว โค้งเวียงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (LCDC) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนลาว

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า การประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติการปราบปรามป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ระหว่างไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนกลาง ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย และกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการระหว่างสองประเทศ ตามแผนปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย

ผลการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ที่ประชุมเห็นชอบ และสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดตามหมายจับและความร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักค้ายาเสพติด การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนที่มีนักค้ายาเสพติดเข้าไปเคลื่อนไหว การกำหนดพื้นที่วิกฤติเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันในหมู่บ้านคู่ขนาน การตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่สำคัญจากแหล่งผลิตมายังแนวชายแดนและพื้นที่พักคอยเพื่อนำข้ามประเทศ โดยจัดชุดปฏิบัติการร่วมเพื่อปฏิบัติงานด้านการข่าว และการตรวจค้นยานพาหนะ และบุคคลต้องสงสัย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน 19 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเลย 6 จุด จังหวัดหนองคาย 3 จุด จังหวัดบึงกาฬ 3 จุด จังหวัดนครพนม 3 จุด และจังหวัดมุกดาหาร 4 จุด สปป.ลาว เสนอการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวม 12 จุด ได้แก่ แขวงบอลิคำไซ 2 จุด แขวงสะหวันนะเขต 2 จุด แขวงคำม่วน 2 จุด นครหลวงเวียงจันทน์ 3 จุด และแขวงเวียงจันทน์ 3 จุด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ากัญชาข้ามชาติ

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศจะร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนาน ไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่ตอนกลาง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 7 คู่ ได้แก่ 1. บ้านห้วยเหียม ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย กับ บ้านห้วยลา เมืองสังทอง แขวงเวียงจันทน์ 2. บ้านสะหงาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย กับ บ้านน้ำฮี เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ 3. บ้านสังคม ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย กับ บ้านคกเพิง เมืองสังทอง แขวงเวียงจันทน์ 4. บ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย กับ บ้านหนองเขียด เมืองปากงึม แขวงเวียงจันทน์ 5. บ้านหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ กับ บ้านปากกระดิ่งเหนือเมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ 6. บ้านท่าหนามแก้ว ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม กับ บ้านปุ่ง เมืองหินบูน แขวงคำม่วน 7. บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร กับ บ้านดอนเซ็ง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขตและเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การให้ความรู้กับชุมชนและหมู่บ้านเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น.

ป.ป.ส. จัดการประชุมปฏิบัติการร่วมไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนกลาง ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย วันที่ 9 ก.พ. จ.เลย 9 ก.พ. 2560 21:12 10 ก.พ. 2560 00:19 ไทยรัฐ