วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังงานทดแทนไม่ทำให้ข้อตกลงปารีสบรรลุเป้าหมาย

แม้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มาจากการทับถมของซากดึกดำบรรพ์ เช่น ถ่านหิน น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานทดแทนได้แบ่ง สัดส่วนการบริโภคเพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เร็วพอที่จะควบคุมให้อุณหภูมิโลกลดลงต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ตามเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเมื่อปี 2558 ที่มีสมาชิก 196 ประเทศกำหนดกติการ่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหลักของข้อตกลงปารีสคือการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และรับมือกับผลกระทบหลายด้าน ทั้งสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศ ความเสียหายความสูญเสีย พร้อมด้วยการยกระดับเทคโนโลยีและเงินทุน แต่ขณะนี้ขาดเครื่องมือที่จะติดตามความคืบหน้าในระดับประเทศ ซึ่งนักวิจัยจากศูนย์การวิจัยสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เผยถึงการเตรียมเครื่องมือติดตามผลที่ดีกว่านั่นคือ ต้องแบ่งระบบพลังงานออกเป็นอย่างละครึ่งคือ การใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยเจริญเติบโตของจีดีพี และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยพลังงานเชื้อเพลิง

แต่ที่ผ่านมานั้น การใช้พลังงานแบบเดิมจากเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ไม่ได้ลดลง ทำให้โลกยังคงร้อนขึ้นจากการเผาไหม้ของน้ำมัน, ก๊าซ และถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานเศรษฐกิจระดับโลก การใช้การขนส่งแบบเดิมรวมถึงนโยบายทางด้านราคาและภาษี ทำให้ผู้วิจัยมองว่าข้อตกลงปารีสนั้นไม่มีทางเดินไปถึงเป้าหมาย.

แม้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มาจากการทับถมของซากดึกดำบรรพ์ 9 ก.พ. 2560 15:01 ไทยรัฐ